Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ek-7

Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu” ile “ Uluslararası sağlık Hizmetleri A.Ş., Türk eczacıları Birliği ve /veya Sosyal Güvenlik Kurumu Bünyesindeki İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Tarafından Yurt Dışından İlaç Temini Sırasında Uyulması Gereken Kurallar (EK-7) ” güncel haliyle yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kılavuz doğrultusunda düzenlenecek olan “Yurt Dışı Etkin Madde Listesi” 17.01.2020 tarihinden itibaren kurum web sayfamızda yayımlanacaktır.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/yurt-disindan-ilac-temini-ve-kullanimi-kilavuzu-ve-ek-7-10012020141052