Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifeleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet eden bir kurumdur.

Tıbbi cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak gibi bir çok görevi vardır.

Aşağıda Tıbbi Cihaz Biyomedikal Birimi çalışan işlemlerinde gerekli belgeler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifeleri yer almaktadır.

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Sorumlu Müdür Değişikliğinde Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Firma yetkilisi tarafından imzalı)

 • Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Örneği

 • 2 Adet Fotoğraf (Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olacak)

 • Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu müdürün firma yetkilisi olmadığı durumlarda)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi ile Ayrılan Sorumlu Müdüre ait Çalışma Belgesi Asılları ve Kimlik Kartı

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Satış Tanıtım ve Klinik Destek Elemanı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Tanıtım ya da Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Örneği

 • 2 Adet Fotoğraf (Her belge için 2 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olacak)

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Nakil Olan Firmalar İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi Aslı ve Bağlı Çalışma Belgeleri

 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Kurumca Onaylı Örneği

 • Vergi Levhası

 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ya da Kurumca Onaylı Örneği

 • Her belge için 1 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Unvan Değişikliği Yapan Firmalar İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi Aslı ve Bağlı Çalışma Belgeleri ile Kimlik Kartları

 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Kurumca Onaylı Örneği

 • Vergi Levhası

 • İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı Ya da Kurumca Onaylı Örneği

 • Her belge için 1 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifesi

Kurum hesabına yatırılacak olan ücretler için Kurumsal Tahsilat Uygulaması yapılmaktadır. İlgili firma ve kişiler referans numaraları ile ilgili banka şubesine kurumsal ödeme yapmaları gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı Vergi Numarası: 8150347181

Aşağıda belirtilen miktarlar Kurum Hesabına yatırılacak olup ayrıca Harçlar Kanunu’na göre alınması gereken harçlar Maliye veznesine yatırılarak dekontlar kuruma teslim edilecektir. (EFT ve Havale yapılmayacaktır)

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2021 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 416,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme -
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 208,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 146,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 167,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme -
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme -
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 56,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 41,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 51,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme -
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme -
Defter Tasdiki 27,00 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2020 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 381,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme -
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 191,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 134,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 153,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme -
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme -
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 51,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 38,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 47,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme -
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme -
Defter Tasdiki 25,00 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2019 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 311,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 156,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 156,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 109,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 125,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 77,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 54,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 62,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 42,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 31,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 38,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme 21,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 16,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 22,00 TL
Defter Tasdiki 20,00 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2018 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz İle İlgili İş ve İşlemler

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 251,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 126,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 126,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 88,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 101,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 62,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 44,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 50,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 34,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 25,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 31,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme 17,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 13,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 18,00 TL
Defter Tasdiki 16,00 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2017 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 219,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 110,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 55,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 38,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 88,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 55,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 38,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 44,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 30,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 22,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 27,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme 15,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 11,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 16,00 TL
Defter Tasdiki 14,00 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 211,16 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 105,58 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 105,58 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 73,91 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 84,46 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 52,79 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 36,95 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 42,23 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 21,12 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 26,4 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 10,56 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 15,84 TL
Defter Tasdiki 13,02 TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 200,00 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 100,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 25,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 70,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 80,00 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 50,00 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 35,00 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 40,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 20,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 25,00 TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme -
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 10,00 TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 15,00 TL
Defter Tasdiki 12,33 TL