Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifeleri

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici politikalar geliştirerek ve uygulayarak insan sağlığına hizmet eden bir kurumdur.

Tıbbi cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak gibi bir çok görevi vardır.

Aşağıda Tıbbi Cihaz Biyomedikal Birimi çalışan işlemlerinde gerekli belgeler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifeleri yer almaktadır.

Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi

Sorumlu Müdür Değişikliğinde Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Firma yetkilisi tarafından imzalı)

 • Sorumlu Müdür Yeterlilik Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Örneği

 • 2 Adet Fotoğraf (Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olacak)

 • Hizmet Sözleşmesi (Sorumlu müdürün firma yetkilisi olmadığı durumlarda)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi ile Ayrılan Sorumlu Müdüre ait Çalışma Belgesi Asılları ve Kimlik Kartı

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Satış Tanıtım ve Klinik Destek Elemanı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Tanıtım ya da Klinik Destek Elemanı Yeterlilik Belgesi

 • Nüfus Cüzdanı Örneği

 • 2 Adet Fotoğraf (Her belge için 2 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş olacak)

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Nakil Olan Firmalar İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi Aslı ve Bağlı Çalışma Belgeleri

 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Kurumca Onaylı Örneği

 • Vergi Levhası

 • İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı ya da Kurumca Onaylı Örneği

 • Her belge için 1 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Unvan Değişikliği Yapan Firmalar İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe (Sorumlu müdür tarafından imzalı)

 • Satış Merkezi Yetki Belgesi Aslı ve Bağlı Çalışma Belgeleri ile Kimlik Kartları

 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Kurumca Onaylı Örneği

 • Vergi Levhası

 • İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Aslı Ya da Kurumca Onaylı Örneği

 • Her belge için 1 adet olacak şekilde son 6 (altı) ay içinde çekilmiş fotoğraf

 • Harç Makbuzu (Kayıtlı Bulunan İlin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İlgili Banka Şubesi

 • IBAN: TR44 0001 0007 7600 0010 0055 15 nolu hesabına) ödendiğine dair dekont asılları

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Tarifesi

Kurum hesabına yatırılacak olan ücretler için Kurumsal Tahsilat Uygulaması yapılmaktadır. İlgili firma ve kişiler referans numaraları ile ilgili banka şubesine kurumsal ödeme yapmaları gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı Vergi Numarası: 8150347181

Aşağıda belirtilen miktarlar Kurum Hesabına yatırılacak olup ayrıca Harçlar Kanunu’na göre alınması gereken harçlar Maliye veznesine yatırılarak dekontlar kuruma teslim edilecektir. (EFT ve Havale yapılmayacaktır)

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2018 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz İle İlgili İş ve İşlemler

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 251TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 126TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 126TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 88TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 101TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 62TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 44TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 50TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 34TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 25TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 31TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme 17TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 13TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 18TL
Defter Tasdiki 16TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2017 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 219TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 110TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 55TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 38TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 88TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 55TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 38TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 44TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı 30TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 22TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 27TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme 15TL
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 11TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 16TL
Defter Tasdiki 14TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2016 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 211,16TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 105,58TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 105,58TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 73,91TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 84,46TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 52,79TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 36,95TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 42,23TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 21,12TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 26,4TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 10,56TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 15,84TL
Defter Tasdiki 13,02TL

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 484 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2015 yılı fiyatları aşağıdaki gibidir:

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 200 TL
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi Yenileme 100 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi 25 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi 70 TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi 80 TL
Sorumlu Müdür Çalışma Belgesi Yenileme 50 TL
Satış Tanıtım Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 35TL
Klinik Destek Elemanı Çalışma Belgesi Yenileme 40TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı 20TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı 25TL
Sorumlu Müdür Kimlik Kartı Yenileme
Satış Tanıtım Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 10TL
Klinik Destek Elemanı Kimlik Kartı Yenileme 15TL
Defter Tasdiki 12,33TL