TTÜDER - Maliye Bakanlığı Görüşmesi 26.08.2019

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği olarak, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Nureddin NEBATİ Bey‘e bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Görüşme süresince sorunlarımız arz edilmiş olup; aşağıdaki konu başlıklarını kendisi önemli bulmuş, kişisel telefonuna gönderilmesini istemiştir. İletilen maddeleri aşağıda bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

TTÜDER

Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı

Mustafa DAŞCI

Tıbbi Cihaz Sektörünün Sorunları Ve Çözüm Önerileri

 1. İhale şartnamelerinde kesin ödeme tarihi belirtilmeli ve ödemeler o tarihte yapılmalı.

 2. Yerli üreticilerin ödemeleri 90 güne çekilmeli. Şartnamelerde “muğlak” ifadeler kullanılmamalı net ifadeyle ödeme tarihi belirtilmeli. Şuanda kamu hastaneleri 250 günde ödeme yapıyor. Üniversite hastaneleri 3,5 - 4 yılda ödeme yapıyor. Özel hastaneler ise 120 günde ödeme yapıyor. Bu ödeme sorununun çözüme kavuşması gerekiyor.

 3. Yerli ürün kullanımını özendirmek için yerli üreticiye verilen %15 destek yerli ürün kullanan hekimlere katkı payı olarak verilmeli. Böylece yerli ürünün pazar payı arttırabilir.

 4. SGK’da %15 yerli ürün avantajı gözlük, cam ve çerçevede olduğu gibi tıbbi cihazlarda da SUT fiyatına eklenmeli.

 5. GSK’da yerli üretimi olan ürünlerin ithali SUT listesinden çıkarılmalı.

 6. DMO Sağlık Market projesi durdurulmalı. Gerekçe; Rekabet kurallarının işlemeyeceği ve toplu alımlarla il bazındaki firmaların kapanması. İl bazındaki toplu alımlardan dolayı 8 bin firma faaliyetlerini durdurma noktasına gelmiştir.

 7. SİP ihalesinin durdurulması. SİP ihalesinin ülke içinde yapılması. Talep görmeyen ürünler için dış alıma çıkılması veya üretimi olan ürünlerin ihaleden çıkarılması veyahut ihaleyi kazanan firmaya bu firmalarla üretim protokolünün şart koşulması bu şekilde “Know-How” transferinin yapılması.

 8. Yerli ürünlere yurt dışı kongre desteklerinin verilmesi

 9. OSB’lerden uygun yer yerine kira yardımı yapılması daha doğru yardım olacaktır. Üretici sermayeyi toprağa gömmesinin doğru bir yatırım olduğunu düşünmüyorum.

 10. Hammadde alırken % 18, mamul üründe % 8 KDV oranı eşitlenmeli. KDV iadeleri basitleştirilmeli. (İadelerde yeminli mali müşavire % 5 – 10 komisyon ödenmektedir.)

 11. Kamu İhale Kurumu’na şikâyetlerde ödenen bedelin şikâyet konusu kabul olanların bedellerinin iade edilmesi gerekir. (Haksız rekabete uğrasa dahi kimse şikâyette bulunmuyor. İhaleyi kazansa dahi o kadar nakit parayı ödemek istemiyor).

 12. Sağlık Uygulama Tebliği’nde ürün ödemelerine zam yapılmamalı (fiyatların çok düşük kalması nedeniyle yabancı firmalar bazı ürünlerini çektiler zam olursa tekrar pazar kaybederiz.

Önemli Not: Döviz borçlarınızın ivedi olarak kapatılmasını öneririz.