TİTCK Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat Hakkında Duyuru 24.03.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ‘’Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat Hakkında Duyuru’’ yayımlanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanında yer alan insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekinde yayımlanan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunacak firmaların duyuru ekinde yer alan doküman doğrultusunda başvuru oluşturmaları gerekmektedir.

Yukarıda anılan madde kapsamında insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına (sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere) başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebilecek olup ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde Kuruma sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.

Saygılarımla.

M.Burak Biçer
Genel Sekreter

Belge: ekgecicibasvurudokumani.docx (414 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/biyosidal-urunlere-yonelik-gecici-ruhsat-hakkinda-duyuru-24032020104852