Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dyaliz Eğitim Duyurusu 26.01.2018

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

HEMŞİRELER İÇİN HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ SERTİFİKA EĞİTİMİ DUYURUSU

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından “Hemşireler için Hemodiyaliz Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı” ve “Hemşireler için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecektir.

Eğitime başvurmak isteyenlerin;

  • Başvuru dilekçesi
  • Diyaliz Eğitim Başvuru Formu
  • Kurum amirince onaylı diploma örnekleri
  • Hiçbir yerde çalışmayanlar için bu durumu bildiren belge ve diploma örnekleri,
  • Kurum / merkez tarafından düzenlenecek gerekçeli ihtiyaç yazısı ile birlikte Diyaliz Eğitim Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Belge: 14718,suleyman-demirel-universitesi-arastirma-ve-uygulama-hastanesi-dyaliz-egitim-duyurusudocx.docx (13.8 KB)

Kaynak: https://www.saglik.gov.tr/TR,31903/suleyman-demirel-universitesi-arastirma-ve-uygulama-hastanesi-dyaliz-egitim-duyurusu.html