Spirometre Cihazı Chest HI-801 Teknik Şartnamesi

Spirometre%20Cihaz%C4%B1%20Chest%20HI-801

Taşınabilir Spirometre Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, 100V - 240V ve 50/60 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir. Bu sayede cihaz elektrik voltajlarında değişmelerde bile sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam etmelidir.

 2. Cihaz, taşınabilir boyutta olmalıdır.

 3. Cihaz, mikroişlemci teknolojisine sahip olmalıdır.

 4. Cihazın en az 10.4 inç renkli TFT LCD ekranı olmalı ve bu sayede el edilen eğriler birbirine karışmamalıdır.

 5. Cihaz, ölçülen testlerin sonuçlarını ve eğrileri üzerindeki renkli ve yüksek rezolüsyonlu likit kristal ekranda göstermelidir. Likit kristal ekran boyu en az 640 X 480 pikselden olmalıdır.

 6. Cihazın ağırlığı 4.5 kg’dan fazla olmamalıdır. Bu sayede rahat taşınabilmelidir.

 7. Cihaz üzerinde compact flash kart yuvası bulunmalı, bu sayede hasta bilgileri hafıza kartına aktarılabilmelidir. Cihazın compact flash kartı sayesinde 3000 den fazla hasta bilgisi 64MB’lik bir hafıza kartı ile karta yüklenebilmelidir.

 8. Cihazın üzerinde sessiz ve hızlı yazabilen termal yazıcı olmalıdır. Grafik ve test sonuçları bu yazıcı aracılığı ile yazdırılmalıdır. Cihazda ısıya duyarlı kağıt kullanılmalıdır.

 9. Cihaz, istenildiği takdirde tek kullanımlık ağızlıkla da kullanılabilmelidir.

 10. Sistemin spirometre transduser sensörüne devamlı kalibrasyon yapılmasına gerek olmamalıdır.

 11. Spirometre sistemi, test değerlendirmesi yapabilmeli ve ATS’nin en son tavsiyelerini kullanarak tanı koyabilmelidir.

 12. Hastanın yapmış olduğu test değerine göre test değerlendirmesi yapmalı ve ATS’nin en son tavsiyelerini kullanarak tanı koyabilmelidir.

 13. İstenildiğinde cihaza opsiyonel olarak pulse oksimetre, respiratory (soluk alıp verme) basıncı, airway (havayolu) direnci ve rinomanometre özelliği eklenebilmelidir.

 14. Cihaza opsiyonel olarak pulse oksimetre eklenebilmeli ve uzun süreli oksijen takibi yapılabilmelidir. Bu bilgiler SFT raporu ile birlikte yazdırılabilmelidir.

 15. Cihazın spirometre programında, çocukların solunum fonksiyon testlerine uyum sağlayabilmeleri için çocuk animasyon programı olmalıdır.

 16. Cihazda ilaçtan evvel (pre) ve ilaçtan sonra (post) testleri yapılabilmeli ve aralarındaki farkı cihazın ekranında gösterebilmelidir.

 17. Cihazda Maximum Voluntary Ventilasyon modu (MVV) bulunmalıdır.

 18. Spirometre transdüserinin akış sensörü, sağlam, kırılmaz yapıda ve uzun ömürlü olmalıdır. Akış rezistörüne zarar verilmediği takdirde değiştirilmesine gerek kalınmamalıdır.

 19. Cihaza kullanım kolaylığı sağlamak için ihtiyaç duyulduğunda mouse bağlanabilmeli, bu sayede menüler arasında geçişler yapılabilmelidir.

 20. Cihazın akım ölçüm aralığı 0,05 – 14 Litre/ Saniye olmalıdır.

 21. Cihaz üzerinde SVC modunda: SVC, IC, TV, ERV, IRV, SVC/HT, SVC/HTpr, %SCV/HT MVV modunda: MVV, MVVpr, %MVV, TV ,RR, MVV/BSA ,AVI MV modunda :MV,TV, RR,BR,VR FVC modunda: ÖFVC,FVCpr,%FVC, ölçümleri yapılabilmelidir.

 22. Cihazın bilgisayarla çalışması için yazılımı olmalıdır. Bu yazılım opsiyonel olarak istenildiğinde temin edilebilmelidir.

 23. Cihaza opsiyonel yazılım eklenerek, hasta bilgileri incelenebilmeli raporlanabilmeli ve son olarak arşivlenebilmelidir.

 24. Cihaz ile aşağıdaki yer alan aksesuarlar verilmelidir.

 • Burun Tıkacı - 2 Adet

 • Spiro Filtre - 2 Adet

 • Akış Sensör Başlığı - 2 Adet

 • Akış Sensör Filtresi - 2 Adet

 • Akış Sensör Gövdesi - 1 Adet

 • Akış Sensör Gövdesi Askı Aparatı - 1 Adet

 • Güç Kablosu - 1 Adet

 • Kağıt Rulo - 100 Adet