Kozmetik Ürünlere İlişkin 2016 Yılı Dördüncü Çeyrek Denetim Verileri

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2016 yılı dördüncü üç aylık dönem (Ekim-Kasım-Aralık) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

 • Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 491
 • Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 199
 • Güvensiz ürün sayısı: 211
 • Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 227.696 TL
 • Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 10.000 TL
 • Toplam para cezası: 237.696 TL

2016 yılında (Ocak-Aralık) toplamda tespit edilen uygunsuz/güvensiz ürünler ve uygulanan idari yaptırımlar:

 • Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 1198
 • Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 606
 • Güvensiz ürün sayısı: 379
 • Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 439.871 TL
 • Güvensizlik gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 220.000 TL
 • Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 210.000 TL
 • Toplam para cezası: 869.871 TL

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=2948