Kar Yağmaması İnsan Sağlığını Nasıl Etkiler?


(Ali Ciftci) #1

Kar yağmaması insan sağlığını nasıl etkiler?

Kış aylarında havanın sıcaklığı ısısı büyük ölçüde düştüğü için bulutların olduğu yerlerde, yükselen su buharı buz kristaline dönüşür. Bu buz kristalleri daha sonra birbirleriyle çarpışarak kar taneciklerini meydana getirir. Eğer kar yağarken bulutlar ile yeryüzü arasınraki hava sıcaklığı düşükse kar taneleri yeryüzüne başka bir aşamaya gerek kalmadan iniş yapar. Bu kar kristallerinin şekli altıgendir. Ve hiçbiri diğeriyle aynı şekil ve boyutta olmazlar ve yeryüzüne iniş yaparlarken her biri bir diğerine çarpmadan kar şeklinde yer kabuğunu kaplarlar. Kar yağarken zannedilenin aksine hava ısınmaz. Kar yağdığında yeryüzünü bembeyaz bir şekilde kaplar. Bu da insanlar için görsel açıdan insan vücudu için mutluluk hormonu ve adrenalin hormonu salgılar. Ama tabi bu kanı her coğrafya için aynı durumu oluşturuyor değil. Japonya, Abd Kanada gibi çok kar yağışı alan ülkeler sürekli kar yağışı aldıkları için hayat onlar için diğer az kar yağışı alan yerlere oranla bir nebze zorlaşıyor. O yüzden buranın insanları için kar zaten sürekli karşılaşılan bir yağış şekli olduğundan dolayı onlar için çok olağanüstü değil ve orada yaşayanlar için mutluluk hormonu salgılamalarına neden olucak bir durum değil aksine çok fazla kar yağışı aldığı için gündelik yaşamı zora sokan bir durum olarak görülebiliyor.

Önemli bir ayrıntı olarak kar içersinde bulunan maddeler sayesinde toprak için önem taşıyan kalsiyum gibi potasyum ve demir gibi minerallerin çözülmelerini sağlayarak bitkilerin beslenmesinde önemli bir rol oynar. Karın içersinde yer alan amonyak ta kar eriyince toprağa geçer, sızar ve orada kalır. Karın toprağa bıraktığı amonyak sayesinde azot bakterileri tafından kalsiyum nitrat gibi azot tuzlarına dönüşerek toprağın, bitkilerin ve diğer canlıların, toprak ekosisteminin, toraktan yetişen bitkilerin, bitkilerden beslenen canlıların yani ekosistemin azot ihtiyacını karşılamayı sağlar. Karın diğer önemli bir yararı; topraktaki havadaki sudaki karadaki mikropları yok etmede birebirdir. Eğer kar yağmazsa bu mikroplar yok olmadıkça daha da çoğalacak ve yeryüzündeki canlı yaşamı için büyük tehdit oluşturacak canlılar için gerekli olan toprakta azot üretilmeyecek ve topraktaki azot seviyesi düşecektir. Bu da canlıların temel gereksinimi olan besin gereksinimini karşılamakta yetersiz kalacaktır. Eğer kar yağışı gerçekleşmezse salgın hastalıklar baş gösterir.

Kar yeryüzü ve canlı yaşamı için önemli bir su kaynağı aracıdır. Kar yağmazsa kuraklık baş gösterir çürkü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının büyük bir bölümü kar suyundan beslenir. Barajlar için de karın yağması önem taşır ve bu sayede su ihtiyacı ve grekli enerji ihtiyacı karşılanır. Kar, yeryüzündeki bitki örtüsü için de kalkan görevi görür. Kar yağdığında hava yumuşar. Ama eğer kar yağmazsa bunların hiçbiri gerçekleşmez ve yeryüzü açısından yarar taşıyan şeyler gerçekleşmez ve bundan insan da olumsuz olarak nasibini alır. Ayrıca kar yağınca böylece havanın aşırı derecede soğuması engellenmiş olur. Dolayısıyla kar birçok açıdan faydalı bir doğa olayıdır her ne kadar insanlar için birtakım zorluklar oluşturmuş olsa da . Özellikle kar suyu dağcılar için, dağda uzun yolculuk yapanlar için susuz kaldıkları zaman hayatta kalabilmeleri için kar yiyerek/ kar suyu içerek vücutları için ihtiyaçları olan su gereksinimini karşılamaya çalışırlar. Gerçekten de insanlar suya ihtiyaç duyduğunda kar yiyerek su ihtiyaçlarını böylece karşılamış olurlar. Kar topraktaki nem oranını artırdığı için çiftçinin mahsulü ve o yılki hasadı için büyük önem taşır. Her ne kadar ’ beyaz kabus’ olarak nitelendirilsede faydaları saymakla bitmiyor.


(İREM AKKAYA) #2

Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilese de insan psikoloji üzerinde olumlu bir etki bırakır. Kötü hava koşulları nedeniyle özellikle büyük kentlerde trafikte yaşanan sorunlar kişide gerginliğe ve endişeye yol açsa da karın tadının çıkarılması gerekir. Kar ruhu rahatlatarak kişinin gevşemesini sağlar. Her şeyi bir kenarı bırakıp bu güzel hava olayı avantaja çevrilmelidir.