İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması 22.12.2017

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.Şube Md.Koor.A.Zekai BARDAKÇI
Tlf:(312) 207 89 44
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

DUYURU

(İşyeri Hekimliklerinde E-Reçete Uygulaması )

Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2017 tarihinde https:// isgkatip.csgb.gov.tr web
adresinde yayımladığı İşyeri Hekimliklerinde e-reçete konulu duyurusundan da
anlaşılacağı üzere İşyeri hekimliklerinin 31.12.2017 tarihine kadar “Sgk Kurumsal
Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulaması için alt
yapı hazırlıklarının tamamlanması gerektiği belirtilmiştir.

Kurumumuzca İşyeri hekimliklerindeki “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve
“Güvenlikli elektronik imzalı” e-reçete uygulamasına yönelik alt yapı çalışmaları
tamamlanmıştır. “Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli elektronik
imzalı” e-reçete sisteminin alt yapısını tamamlayan İşyeri hekimleri tarafından
kullanılmaya başlanmıştır.

“Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” ereçete
uygulamasına 02.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu olarak geçilecek olup bu
tarihten itibaren manuel reçete girişine “Sistem çalışmadığı için e-reçete
düzenlenememiştir.” ibaresi bulunan ve reçeteyi yazan hekim tarafından
imzalanan reçetelerde izin verilecektir. Ancak Güvenlikli elektronik imzasını temin
edemeyen İşyeri hekimlerimizin de olabileceği ve bu nedenle de hasta mağduriyeti de
oluşmaması için 01.03.2018 tarihine kadar “Sgk Kurumsal Hekim Şifresi” ile
yazılan e-reçete’ler kabul edilecektir.

“Sgk Kurumsal Hekim Şifreli” ve “Güvenlikli Elektronik İmzalı” ereçete
uygulamasına sorunsuz olarak geçilebilmesi için hekimlerin “SGK
KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ”ni https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden
almaları ve “Güvenlikli Elektronik İmza” yı temin etmeleri gerekmektedir.
“SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ” ile ilgili sorunlar eczane@sgk.gov.tr eposta
adresine gönderilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

Belge: Duyuru_22122017__00.pdf (280.4 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_22122017_00