Irak Fuarları Hakkında 2019/157 19.08.2019

Sayı: 2019/157
Tarih: 19.08.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

TİTCK’dan tarafımıza gelen duyuruya göre;

Bakanlık, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan ve 02-04 Eylül 2019 tarihlerinde Bağdat Uluslararası Fuar alanında düzenlenecek olan 2. HEALTHEXPO Fuarı ile 07-11 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Erbil Fuarına ilişkin yazılar ekte sunulmakta olup, Ayrıca Irak fuarı duyurusuna istinaden yapılan geri dönüşler doğrultusunda Dış İşleri Bakanlık’tan alınan yazılar da ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla

Genel Sekreter
Y.Hakan ER

Belge 1: UA Erbil Fuarı-16082019.pdf (174 KB)

Belge 2: 2. HealthExpo Fuarı-16082019.pdf (176 KB)

Belge 3: 2.healthexpo-dışişleri gelen-06082019.pdf (30.9 KB)

Belge 4: dışişleri gelen-08082019.pdf (90.7 KB)