İlave Ücret İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 4

Soru:

Akciğer kanseriyim. Kan tahlillerinin ücretli olup olmadığı hakkında bilgi almak istiyorum. Özel tıp merkezinde bu ücretleri Kurum karşılıyor mu?

Cevap:

Kanser hastası kişinin bahsettiği tetkikleri Özel merkezlerde yaptırması halinde bedeli kurumca karşılanmaktadır. İlave ücret ödemesi söz konusu değildir.

Soru:

Maaşımdan 40 TL kesinti var. Bunun 4 TL ilaç farkı, 36 TL muayene katılım payı ama ben sadece 1 kere hastaneye gittim ve sadece reçete yazdırdım. Kesintinin sebebini öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Kişinin ilgili hastaneye 11.01.2010 tarihinde 2 kez farklı branşta muayenesi yine aynı hastanede 23.02.2010 tarihinde muayenesi görünmektedir. Kişi anılan tarihlerde ilgili hastanede muayene olmadığını belirtmesi halinde konu ilgili sağlık sosyal güvenlik merkez müdürlüğünce değerlendirilmek üzere ilgili SGK İl Müdürlüğü’ne aktarılması gerekmektedir.

Soru:

Özel hastanelerde muayene ücretleri farklı mıdır diye soruyor ve de ameliyat için ek ücret alınır mı ve de yatak parası her gün için alınıyor mu? Hastaneler bu ücreti kendilerine göre mi yoksa kanunlara göre mi alıyorlar? Sosyal güvencesi var.

Cevap:

Özel hastaneler gruplandırıldıkları puan üzerinden kişiden muayene ve yaptıkları her işlem bedeli için (malzeme ve ilaç bedeli hariç) %30-90 aralığında fark ücreti alma hakkına sahiptirler. Bu fark ücreti almaları mevzuata dayanmaktadır.

Soru:

Özel hastanelerde girişte ücret talep edilmesi yasal mıdır? Muayene olmadan önce 8 TL ücret alıyorlar. SSK çalışanıyım. Bu ücreti almaları yasal mıdır. Herhangi bir makbuz verilmiyor. Tıp Merkezi’nde oldu bu olay. Şikayet amaçlı değil bilgi almak için araştırılmasını istiyorum.

Cevap:

Özle sağlık kuruluşları tesis puanlarına göre verdikleri hizmetler için (muayene dahil) SGK nın ödemiş olduğu bedelin %30-90 aralığına kendilerine ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Yapılan işlem tamamen mevzuata uygundur.

Soru:

Adresi verilen hastanede fatura verilmediği için şikayetçiyim

Cevap:

Sağlık hizmet sunucuları,vermiş oldukları hizmetlerden aldıkları ilave ücret bedelleri için fatura vermek zorundadırlar. Kurumca karşılanmayan ilave ücret bedellerine fatura kesilmesi daha çok vergi mevzuatını ilgilendirdiğinden başvuru sahibinin bu konuyla ilgili olarak hastanenin bulunduğu ildeki vergi dairesine müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Gaziyim ve çocuklarım ücretsiz muayene olabiliyordu. Ancak özel hastane bu durumu kabul etmedi. Özel hastanelerde gazi çocukları ücretsiz tedavi olabilir mi? Konu hakkında detaylı bilgi almak istiyorum.

Cevap:

Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.2 maddesi gereği Gazilerin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumundan sevk edilmeleri koşuluyla kendilerinden özel hastanelerde ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer başvuru sahibi resmi sağlık kurumlarından sevk edilmeden direkt özel hastaneye gittiyse hastane tarafından kendisinden ilave ücret alınması mümkündür.

Soru:

Özel Hastane’de muayene ücreti olarak 15TL, tahliller için 40 TL ücret alındı. Alınan bu ücretler yasal mıdır?

Cevap:

Özel hastaneler puanlarına göre hastadan vermiş oldukları hizmet üzerinden %30-90 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Başvuru sahibi kendisine yapılan tetkikleri kalemler halinde il müdürlüğüne bildirmesi halinde özel hastanece alabilecekleri ücreti aşan bir tahsilat yapılıp yapılmadığı kendisine bildirilebilecektir.

Soru:

Özel hastanede tedavi olduğumda ödediğim ücretlerin SGK’dan tekrar alamıyacağıma dair benden form imzalattılar. Bu yasal mıdır?

Cevap:

Özel hastaneler kendilerine müraccat eden GSS li hastalardan punlarına göre %30 -90 aralığında ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Hastadan tahsil edilen bu ücret için SGK dan istenmeyeceğine dair taahhütname imzalattırmaları mevzuata aykırı değildir. Ancak hastane vermiş olduğu hizmet için yukarda beliritlen oranları aşan ilave ücret alamazlar. Bunun için taahhütname imzalatmaları da Kurumca kendilerine uygulanacak müeyyidelere engel değildir.

Soru:

Babam emeklidir. Özel hastaneye getirdim.Hastane bizden 180.00 TL oda parasının yarısını sizin ödemeniz gerekir denildi. Doğru mudur? Yoğun bakımda herhangi bir ücret ödenir mi?

Cevap:

Yoğun bakım hizmetlerinde Genel Sağlık Sigortalısından ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Eğer alındıysa kişi elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Özel hastanelerde alınan ücretlerde fiyat ücretlerini herkesin göreceği şekilde asılması gerekiyor. Anlaşmalı hastanelerde uygulanan fiyatları nasıl öğrenebiliriz? SGK kurumundan ricam bize bu ücretleri öğrenebileceğimiz bir liste istiyorum.

Cevap:

Bilindiği üzere özel hastanlerin alabileceği ilave ücretler SUT eki listelerde yer alan 5000( beşbin) adet civarındaki tıbbi işlem üzerinden alınmaktadır. SGK.gov.tr Portalında yer alan SUT eki bu listelerde hasta kendisine yapılan işlemi bularak kendisinden alınan ilave ücretin kıyaslamasını yapması mümkündür. Diğer yandan bu konuyla ilgili en efektif çözüm yaratmak adına kurumca da çalışmalar yürütülmektedir.