İlave Ücret İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları 3

Soru:

Hatanede 02.12.2010 bir bebeğim dünyaya geldi sorunlu olduğundan dolayı doğduğu andan itibaren küveze kondu haftalık 125 TL ücret alındı. Bu hastanenin yasal hakkı mıdır?

Cevap:

Sağlık hizmet sunucuları yeni doğan tedavilerinde ilave ücret almaması gerekmekte olup gereği için kişi elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Emekli Sandığı emeklisiyim. Kasım ayı içersinde Hastanenin Diş Bölümünde Diş Protezi yaptırdım. Bu tedavi için fark ücreti alınmış ve faturaya öğretim üyesi fark ücreti yazılmış. Alınan bu fark ücreti yasal mı ve faturada neden öğretim üyesi yazıldı bunun nedeni ne? Öğrenmek istiyorum.

Cevap:

01.02.2011 tarihinden itibaren üniversite hastanelerinde öğretim görevlisi muayenesi adı altında hiç bir ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Anılan tarihten itibaren yapılacak tüm muayene ve tedavi işlemleri için bu durum geçerlidir.Şikayetçinin elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Adresi verilen hastanede muayene oldum, 30 TL ücret ödedim, makbuzu zorla aldım. Fazla ücret alınıyor.

Cevap:

GSS’li özel hastaneye gittiğinde muayene katılım payı olarak 12 TL kurum adına hastanece tahsil edilir ve bu miktar kuruma ödenir. Ayrıca özel hastaneler vermiş oldukları hizmet bedelinin %30- 70 aralığında ilave ücreti hastadan alma hakları vardır. Bu çerçevede şikayetçiden 12 TL katılım payı ve en düşük ilave ücreti olarak 8 TL alınmışsa dahi toplam 20 TL eder. Şikayetçi almış olduğu hizmet ve muayene olduğu branşı belirtmesi halinde kendisinden alınması gereken bedel belirlenebilecektir.

Soru:

Kanser hastalığı nedeniyle özel hastanede tedavi gördüm. Bu tedavi nedeniyle muayene ücreti alınabilir mi? Öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Kanser hastalığı için hastalardan ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Hasta
dan alındıysa elindeki belgelerle SGK ilgili Sağlık Soysal Güvenlik Merkez
Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Sağlık Hizmetlerinde özel hastanelerden SGK ile anlaşması %30 ile %70 arasında olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Sgk genel müdüründen randevu istiyorum. Özel hastaneler ile anlaşma oranları hakkında detaylı bilgi istiyorum.

Cevap:

Özel hastanelerinin ilave ücret olarak alabilecekleri (%30-90) oranlar kurum www.Sgk.gov.tr portalında yayınlanmaktadır. Bu oranlar haricinde kişiden fazla ilave ücret alınması halinde hastaneye cezai müeyyide söz konusudur. Ancak hastaların kendilerinden kesilen miktarın oranlar dışında olup olmadığını bilmesini mümkün kılacak yöntemler üzerinde de çalışma yürütülmektedir.

Soru:

27 Ekim 2010 sabah 09.00’da, eşimin rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giriş yaptık. Eşim halen yoğun bakımda yatıyor. Hastaneye 99.00 TL yoğun bakım ücreti ödedim. Ödediğim bu ücreti geri alabilir miyim. Ayrıca yoğun bakımda kalınan süreler için ücret alınıyor mu? Bu konular hakkında bilgi almak istiyorum.

Cevap:

GSS’li hastalardan yoğun bakım tedavileri için ilave ücret alınması doğru bir uygulama değildir. Kişinin elindeki belgelerle SGK İlgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Yoğun bakımda yatan hastamız için hastane %30 katkı payı almak istiyor. Hastane girişinde yoğun bakımdan katkı payı alınmaz yazıyor. Bu alınan ücret yasal mıdır?

Cevap:

Yoğun bakım tedavilerinde hastadan ilave ücret alınmaması gerekmekte olup kişinin kendisinden talep edilen fark ücretini ödememesi hastanece zorlanması halinde de ilgili SSGMM ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Babamı hastaneye götürdüm, muayene oldu; fakat fişlerimi alamadım, kredi kartı ile de ödeme yaptırtmadılar. Durumdan şikayetçiyim.

Cevap:

Alınan ilave ücretle ilgili değerlendirilme yapılabilmesi için mutlaka belge olması gerekmektedir. Aksi durumda kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ilave ücret için fiş veya fatura kesilmesi vergi mevzuatı açısından da önemli olduğundan kişinin almış olduğu hizmet için fiş verilmediği hususunda maliyeye ihbarda bulunması uygun olacaktır.

Soru:

Kanser tedavisi olan hastalar özel hastanede tedavi olurken röntgen laboratuvarının bazı tetkiklerin yapıldığı bölümlerde SGK ile anlaşması yoktur denilerek ücret talep ediliyor kanser hastalarından hiç bir ücret alınmayacağı söyleniyor neden bu ücretler alınıyor bilgi almak istiyorum. Bunu bir öneri olarak devlete gönderiyorum.

Cevap:

SUT gereği Kanser tedavilerinde kişiden ilave ücret alınmaması gerekmektedir. Şikayetçiden kanser tedavisi için ilave ücret alınmışsa veya SGK ile tetkik sözleşmesi olmadığı bahanesiyle ücretli tetkikler yapıldıysa elindeki belgelerle SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Soru:

Adres bilgileri verilen hastaneden katılım payı yanında muayene ücreti de talep edildi. Hastaneden şikayetçiyim. Gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyorum.

Cevap:

Özel hastaneler kurum adına tahsil edilen 12 tl lik muayene katılım payının yanında muayene bedelinin %30-90 ı arasında kendileri için ilave ücret alma hakkına sahiptirler. Ancak bu oranların üzerinde ilave ücret almaları halinde cezai müeyyide uygulanmaktadır. kişinin başka bir işlem yaptırmamış olması şartıyla ortalama olarak 20 tl den fazla muayene ilave ücreti ödediyse SGK il müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.