İlaç Geri Ödeme Komisyonu Çalışma Takvimi Hakkında Duyuru 22.08.2017

sssss

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Dr. Dilek YILMAZ E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078079
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

23.08.2017

İLAÇ GERİ ÖDEME KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği
oluşturulan İlaç Geri Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarını belirleyen 10.02.2016
tarih, 29620 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği”nin 7 (a) maddesi
doğrultusunda 2017 yılı başvuru tarihleri 26.01.2017 tarihinde duyurulmuştur. Gelen talepler
üzerine, 2017/2. Dönem için 01.09.2017 olarak belirlenen son başvuru tarihi 15.09.2017
tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: duyuru_22082017.pdf (273.8 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20170822_19