İl Sağlık Müdürlükleri̇ni̇n Di̇kkati̇ne 25.02.2019

image

Bilindiği üzere, serbest eczane ruhsatnameleri elektronik olarak basılmaya başlanmıştır. Daha önceden bir defaya mahsus olmak üzere boş eczane ruhsatnameleri Kurumumuz tarafından bastırılmış ve 81 İl Sağlık Müdürlüğümüze İllerinde bulunan eczane sayılarına göre dağıtımı yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Kurumumuzca gönderilen boş eczane ruhsatnameleri kullanılacak olup, söz konusu ruhsatnamelerin bitmesinin akabinde yapılacak basımlar için Kurumumuz https://ebs.titck.gov.tr/ adresinden “kullanıcı girişi” sonrası açılan ana sayfanın “duyuru” kısmında bulunan “Eczane ruhsatnamesinin vektörel dosyası” sekmesi üzerinden yeni ruhsatname vektöreline erişim sağlanacaktır.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine-25022019140615