Hastane Yoğun Bakımındaki Riskler Nelerdir?

Hastane enfeksiyonlarının büyük bir bölümü yoğun bakım ünitelerinde meydana geliyor. Bu durum ölüm oranını %70 oranında arttırmakta.

Hastanede yatmakta olan bir hastanın ancak, hastane ya da başka bir sağlık kurumuna başvurduğu zaman olmayan ya da inkubasyon döneminde olmayan bir enfeksiyondur. Hastaneye yattıktan 48 saat sonrasında gelişmiş olan enfeksiyonlar genelde hastane enfeksiyonu olarak kabul edilir. Özel enfeksiyon bölgeleri için hastane enfeksiyonu tanımı uluslararası konfeksiyonlar sırasında geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre hastane enfeksiyonu, hastaneye enfeksiyon dışı bir sebeple yatmış olan bir hastada meydana gelen enfeksiyon olarak tanımlanır. Bu kavram, hastanede edinilmiş ve aynı zamanda hastane personelinde de gelişen enfeksiyonları da içermektedir.

Pek çok faktör hastanede yatmakta olan hastalarda enfeksiyon gelişmesini hızlandırmaktadır. Hastanın bağışıklık sisteminin zayıf olması, çeşitli tıbbi prosedürler ve invaziv yöntemlerin uygulanması, kalabalık hastane ortamlarında ilaçlara dirençli bakterilerin yayılmasını zayıf enfeksiyon kontrol yöntemleri ile daha fazla kolaylaşmaktadır. Hastanede yatan hastalarda hastanelerden gelen enfeksiyonlar en sık morbidite ve ölüm artışı sebepleri arasındadır. DSÖ verilerine göre hastaneye yatmış olan hastaların % 8.7’sinde hastane enfeksiyonları yaşanmaktadır. En çok rastlanmakta olan hastane enfeksiyonları içerisinde üriner enfeksiyonlar, cerrahi yara enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonları yer alıyor. Bu enfeksiyonlar en çok; yoğun bakımlar, cerrahi ve ortopedi kliniklerinde yaşanmaktadır. Enfeksiyon daha çok yaşı ileri olan, altında yatan bir hastalığı olan ya da kemoterapi tedavisi gören kişilerde görülmektedir. Hastane enfeksiyonları ekonomik maliyeti oldukça yüksektir. En önemli etkenlerden birisi de hastaların hastanede yatış süresidir. Bu durum ilaç kullanımının atmasına, diğer tanı testleri, izolasyon ve ek laboratuvar gereksinimine neden olmaktadır. Hastane enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların yayılım yolu, hastanede yatan hastalar, hastane personeli ve ziyaretçilerdir. Eğer bu mikroorganizmalar, ilaca çok dirençli ise toplumda önemli hastalıklara sebebiyet verebilir.