Grip Aşılarının Geri Ödemesi 10.10.2017

erererere

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Dr.İ.T.ALKAN E-posta : gssgm idb@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078241
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

29.09.2017

DUYURU

GRİP AŞILARININ GERİ ÖDEMESİ

Bilindiği üzere grip aşısı Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.3-B numaralı maddesinde yer alan
“Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin
bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3.
trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovaskülersistem hastalığı
olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu,
hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay -
18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların
hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete
edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır” hükmü doğrultusunda
sigortalılarımıza Kurumumuzca finansmanı sağlanmaktadır.

Ancak söz konusu yılda bir defa ifadesinin “takvim yılı” olarak algılanmakta olduğu ve bu
nedenle aşılamanın geç yapıldığı hastalarda bir sonraki aşı zamanı geldiğinde aşının
karşılanmadığı şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır.
“Yılda bir defaya mahsus” ifadesi bir sonraki aşılama için önceki yılın aynı günü olarak
değerlendirilmeyip grip aşısı sezonu olan Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-Ocak dönemi içerisinde
olması kaydı ile yılda bir kez yapılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iki aşılama arasında
1 takvim yılı süre geçmiş olması şartı aranmayacaktır. Grip aşısı ödemelerinin bu kapsamda
değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Belge: duyuru_10102017_00.pdf (274.1 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_10102017_00