Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Evde hasta bakımında devletin yaptığı bazı yardımlar vardır. Bu yardımlardan en çok faydalanılan “Evde Bakım Aylığı” dır.

Evde Bakım Aylığı Nedir?

Başkasının bakımına muhtaç, gündelik ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen engelli vatandaşlara devlet tarafından verilen destektir. Bu destek, vatandaşlara belirli bir miktar yapılan maaş ödemesidir. Bu destekten faydalanabilmek için bazı şartlar vardır.

Evde Bakım Aylığı Almanın Şartları Nelerdir?

  • Ağır hasta olmak
  • Başkasının yardımı olmadan temel ihtiyaçları giderememe (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inme çıkma vb.)
  • Sağlık raporunda yer alan “Ağır Özürlü” ibaresinde “Evet” seçeneğinin işaretlenmiş olması
  • Gelir kriterinin uygun olması

(Evde bakım aylığındaki gelir kriteri; hanedeki kişilerin tüm geliri toplanıp, hane halkı sayısına bölünecek şekilde hesaplanır. – Engelli kişi de dahil.)

Gerekli şartları sağlayan herkes “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” nın takibinde olan bu desteğe başvurabilir.

(Başvuru Şartları - Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı %50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.)

Evde Bakım Aylığı İçin Gerekli Belgeler

  • Hastanın T.C. kimlik numarası

  • Engelli sağlık kurulu raporu

  • Hane içinde yaşayan kişilerin aylık gelirleri ve mal durumuna ilişkin yazılı beyan

Evde Bakım Aylığı Başvurusu Nereye Yapılır

Tüm il ve ilçelerde bulunan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın temsilciliklerine gerekli evrak ve belgeler ile başvuruda bulunabilir.