Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı

Ads%C4%B1z

Belge: 15004,engelli-saglik-kurulu-raporlari-genelgepdf.pdf (417.6 KB)

Kaynak: http://tig.saglik.gov.tr/TR,32629/engelli-saglik-kurulu-raporlari-gecerlilik-sureleri-hakkinda-20184-sayili-genelge-yayimlandi.html