Döner Sermaye Muhasebe Birimleri kurulmasına ilişkin Makam Onayı yürürlüğe girmiştir 19.03.2019

image

Bakanlık merkez teşkilatı ile her ilde bir döner sermaye muhasebe birimi kurulması ile ayrıca iş yükü göz önünde bulundurularak İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde birden fazla muhasebe birimi kurulmasına Bakanlık Makamının 18/03/2019 tarihli ve 465 sayılı Onayı ile karar verilmiştir.

Belgeler:

(1) Muhasebe Birimleri Kurulması Makam Onayı.pdf (2.7 MB)

(2) Muhasebe Birimleri Kurulması_Ustyazi.pdf (284.3 KB)

Kaynak: https://sgb.saglik.gov.tr/duyurular/doner-sermaye-muhasebe-birimleri-kurulmasina-iliskin-makam-onayi-yururluge