COVID-19 Pandemisi, Sektörümüzün Tedarik ve Hizmetlerinin Aksamaması, Olası Hazırlıkların İletilmesi 21.03.2020

Sevgili Sektör Paydaşlarımız,

Son günlerde COVID-19 pandemisi çerçevesinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de mücadele kapsamında çeşitli bilgilendirmeler ve ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Bilindiği üzere bu mücadelede hem üretim hem tedarik hem de hizmet anlamında sektörümüz; büyük bir özveri ile çalışan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmet Sunucularımıza destek olmakta ve bu sebeple de kritik bir önem arz etmektedir. Zaten bu husus da ilgili Kamu paydaşlarımız tarafından da çeşitli vesilelerle ifade edilmektedir.

Son günlerde bahsi geçen ilgili düzenlemelerin sektörümüze olası etkileri hususunda bazı sorular ve sorunlar üreticilerimiz ve firmalarımız tarafından başta Derneklerimiz olmak üzere Federasyon, Sendika, Ticaret ve Sanayi Odalarımızın ilgili Meslek Komiteleri’ne iletilmektedir.

Sürecin tüm Derneklerimiz, Federasyon, Sendika, Odalar, TOBB’daki temsilcilerimiz tarafından istişare halinde yakından özellikle üretimimiz, tedarik ve hizmetlerimizin aksamaması yönünden takip edildiğini ifade eder; gelişmelerin, olası hazırlıkların anında iletileceğini bu vesile ile duyurur; önümüzdeki günlerde daha da fazla önem taşıyacak sektörümüzdeki üretim, tedarik ve hizmetlerimizin aksamadan devamının önemini tekrar hatırlatır ve tüm sektörümüzün şimdiye kadar gösterdiği hassasiyet ve özveriye şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla.

Onur AKGÜN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: egeder@egeder.org.tr