BPAP ST 30 Cihazı BMC G2 Teknik Şartnamesi

BPAP ST Cihazı Teknik Şartnamesi

  1. Cihaz, 220-240 Volt, 50/60 Hz aralığında şehir şebeke cereyanı ile çalışabilmelidir.

  2. Cihazın hastanede kullanımı kolay olmalı, taşınabilir olmalı ve ağırlığı 3 kg’ı geçmemelidir.

  3. Cihazın basıncı en az 4-30 cmH20 aralığında ayarlanabilmelidir.

  4. Cihaz en az CPAP, BİPAP ve BIPAP ST modlarına sahip olmalıdır.

  5. Tedavi başlangıcında hastanın uyumunu artırmak amacıyla Rampa özelliği bulunmalıdır. Rampa süresi en az 0-30 dakika aralığında ve 5 dakika aralıklarla seçilebilmelidir.

  6. Cihazın ekranında IPAP, EPAP basınçlarının, kullanım sırasında takibi mümkün olmalıdır.

  7. Cihaz üzerinden inspiryum/ekspiryum oranı ayarlanabilir olmalıdır.

  8. Cihazın solunum sayısı ayarı 30 olarak ayarlanabilir ve solunum frekansı ayarı kademeli olarak solunum sayısı/dakika şeklinde değiştirilebilmektedir.

  9. Cihaz, hasta devresi bağlantı kopukluğu veya apne durumunda sesli alarm vermelidir.

  10. Cihazda alarm sesini kesmek için bir buton bulunmalıdır.