Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Löwenstein Prismavent 40 Teknik Şartnamesi

image

Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz 100V – 240V ve 50Hz - 60Hz aralığında harici adaptör olmadan çalışmalıdır.

 2. Cihaz ağırlığı en fazla 3.1 kg olmalıdır.

 3. Cihaz portatif özellikli olup rahat taşınabilmesi için üzerinde taşıma kolu olmalıdır.

 4. Cihaz renkli ekrana sahip olmalıdır.

 5. Cihazın menüsü Türkçe olmalıdır.

 6. Cihazın dahili bataryası olmalı ve tüm modlarda en az 10 saat kullanım süresi sağlamalıdır.

 7. Cihaz 15mm ve 22mm çapındaki hortumlarla çalışabilmelidir. Cihaz menüsünden hortum seçimi yapılabilmelidir.

 8. Cihazın otomatik terapi başlatma özelliği olmalıdır. Hasta maskeyi yüzüne taktığı anda cihaz çalışmaya başlamalı ve maskeyi çıkardığında cihaz otomatik kapanmamalıdır. Bu sayede hasta kullanımı kontrollü olmalıdır.

 9. Cihaza nemlendirici ünitesi bağlanabilmeli ve enerjisini cihaz üzerinden almalıdır. Cihazın ekranında 6 kademeli olarak nemlendirici ayarı yapılmalıdır.

 10. Cihaza opsiyonel olarak ısıtıcılı hortum takılabilmelidir ve enerjisini cihazın üzerinden almalıdır.

 11. Cihaza opsiyonel olarak SpO² bağlanabilmelidir. SpO² ve nabız alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

 12. Cihaz kullanım verilerini dahili ve sd kart üzerine kaydedebilmeli. Bu veriler istenildiğinde uzaktan bağlantı ile bilgisayardan takip edilebilmelidir.

 13. Cihaz CPAP, Bpap S, Bpap ST, Bpap T, Bpap T, aPCV, PSV, PCV modları ile çalışabilmelidir.

 14. Cihaz CPAP modunda 4-20 cmH²O aralığında çalışmalıdır.

 15. Cihaz Bpap S, Bpap ST, Bpap T, aPCV, PSV, PCV modlarında Epap 4-25 cmH2O IPAP 4- 40cmH²O Basınç aralığında çalışmalı.

 16. Cihaz Bpap S, Bpap ST, PSV modlarında hem otomatik hem de 1-8 kademe inspirasyon %5 ile %95 ekspirasyon mauel tetikleme ayarı yapılabilmelidir.

 17. Cihaz Bpap S, Bpap ST, Bpap T, aPCV, PSV, PCV modlarında 300ml – 2000ml aralığında hedef hacim ayarlanabilmelidir. Cihazın hedeflenen hacme ulaşabilmesi için ayrıca inspiryum limiti girilmelidir.

 18. Cihaza Bpap S, Bpap ST, Bpap T, aPCV, PSV, PCV modunda inspiryum ve ekspiryum için 4 ayrı basınç eğimi ayarlanabilmelidir.

 19. Cihazın Bpap ST, Bpap T, aPCV, PSV, PCV modlarında airtrap özelliği sayesinde hiperventilasyonu engellemek ve solunum sayısını düşürerek akciğerlerdeki gaz değişimi için ek zaman tanımalıdır.

 20. Cihaza ek modül takılarak uzaktan erişim sağlanabilmelidir. Bu sayede cihazdan hem istenilen kullanım verileri alınabilmeli hem de bütün ayarlar yapılarak takip edilme imkanı sağlanmalıdır. Bu bağlantı network üzerinden yapılmalıdır.

 21. Cihaza bulut sistem için ek modül takılabilmelidir.

 22. Cihazın üzerinde alarm için bir düğme bulunmalı. Bu sayede geçici olarak alarm susturulabilmelidir. Uyarının önemine göre farklı alarmlar bulunmalıdır.

 23. Cihaz üzerinden yapılan tüm değişiklikler ve alarmlar cihazın dahili ve harici hafızasında saklanabilmelidir. Bu değerlere cihaz menüsünden ulaşarak tarih ve zaman sırasına göre kontrol edilebilmelidir.

 24. Cihaza opsiyonel olarak bakteri filtresi takılabilmeli. Cihaz menüsünden filtre seçimi yapılabilmelidir.

 25. Cihaz çalışırken hastanın spontan veya kontrollü solumasını ayırt edici göstergesi olmalıdır.

 26. Cihaza istenirse sesli ve görsel istenirse sadece görsel uyarı vermelidir.

 27. Cihaza opsiyonel olarak polisomnografi laboratuvarında kullanım için harici modül ile analog dönüştürücü bağlanabilmelidir.

 28. Cihaz ISO 80601-2-70 standardına göre 10cmH²O değerinde 26 dB ses düzeyinde çalışabilmelidir.

 29. Cihaz hasta transferi için uçaklarda kullanıma uygun olmalıdır.

 30. Cihaz bir valf yardımı ile entübe hastalarda kullanıma uygun modlar içermelidir.

 31. Cihaz ile birlikte tüm yüz tiplerine uygun ora nazal maske verilmelidir.