Beslenme ile bozulan bakteri dengesini düzeltmek ve tedavi olmak

GAPS Diyeti; GAPS Tedavisinin en temel unsurudur. Bozulan bakteri dengesini (disbiyozis) düzeltmek; hasarlı, yaralı, ülserli, ateşli, sızıntılı bağırsak (leaky gut syndrome) duvarını ve bağırsak epitel dokusunu iyileştirmek için uygulanan özel bir beslenme programıdır.

GAPS hastalarına uygun olan diyet, genel olarak Spesifik Karbonhidrat Diyetine dayanmaktadır. Bu beslenme programında; patojen bakterileri ve mantarları besleyen, nörotoksin üreten yiyecekler, işlenmiş gıdalar tamamen diyetten çıkarılır. Dost bakteri adını verdiğimiz probiyotik desteği sağlayan fermente yiyecekler ve probiyotik destekleri ise diyetin vazgeçilmezlerindendir.

GAPS Beslenme programı, kısa bir zamanda bağırsak hasarını giderdiği ve böylece sızıntıları engellediği için; sindirilmemiş yiyeceklerin, toksinlerin, ağır metallerin kana geçişini durdurur.
Bu durumun sonucu olarak hem beynin, hem de tüm doku ve organların toksinlenmesi ortadan kalkacağı için; diyetten kısa bir süre sonra psikiyatrik ve fizyolojik semptomlar da ortadan kalkacaktır. Yani; epileptik, şizofrenik, disleksik, depresif, manik vb. tüm psikolojik semptomlar yanında; alerji, egzema, anemi vb. fizyolojik semptomlar da giriş diyetinin ilk aşamalarında ortadan kalkmaya başlar.
Çünkü; sızıntılı bağırsak duvarı iyileşerek, beyni ve tüm bedeni zehirleyen toksin geçişi durur. Semptomlar ortadan kalksa bile, bakteri dengesinin sağlanması ve tedavinin tamamlanması için giriş diyetinden sonra en az bir yıl kadar Tam Diyet sürdürülür.

Daha sonra, birer birer diyet boyunca izin verilmeyen gıdalara geçilir, semptomlar kontrol edilerek diyette kalır veya geçici bir süre tekrar diyete ekleyerek GAPS Diyetinden tamamen çıkılır.

Düzenleyen; Aysel Eroğlu-

2 Beğeni

Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu veya GAPS, sağlıksız bir bağırsaktan kaynaklanan çeşitli kronik fizyolojik durumları kapsamaktadır; bunlar otoimmünsel durumlar (çölyak hastalığı, römotoid artirid, diyabet tip1, MS, ALS, sistematik lupus eritematoz, östeoartirid, Crohn’s Hastalığı, ülseratif kolit, otoimmüniteye bağlı cilt problemleri, vb.), atopik durumlar (astım, egzema, çeşitli alerjiler), gıda alerjileri veya intoleransları (ana akım tıpta atopik durum olarak nitelendirilmez), kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, ME, çoklu kimyasal hassasiyet, artirit, adet öncesi sendromu ve diğer menstürel(regl) problemleri, çoğu endokrin bozuklukları (tiroid, adrenal ve diğer) ve tüm sindirim problemleri, irritabl bağırsak sendromu (IBS), gastrit ve çeşitli kolitler. Çoğu durum bu teşhis kutucuklarının hiçbirine uymaz ve çeşitli semptom karışıklıklarına neden olabilir: sindirim problemleri, halsizlik, iştahsızlık…, kas zayıflığı, kramplar ve anormal kas tonu, kaslarda ve eklemlerde ağrı ve acı, cilt problemleri, hormonal anormallikler.

Neredeyse tüm bu vakalarda GAP (Bağırsak ve Psikoloji/Fizyoloji) Sendromlarının semptomları örtüşmektedir: bir yanda mental (zihinsel) problemleri olanlarda fiziksel semptomlar görülürken (ağrılı eklemler ve kaslar, halsizlik-güçsüzlük(fatigue), cilt problemleri, astım, hormonal problemler, otoimmünite); diğer bir yanda da fiziksel problemleri olanlarda mental (zihinsel) semptomlar görülmektedir (örneğin depresyon, ‘sisli beyin’, konsantre olamama, mod dalgalanmaları, uyku anormallikleri, hafıza problemleri, anksiyete, tremor/titreme, tikler vb). Sindirim sistemi iyi olmadığında; sindirim sistemi beslenmenin ana kaynağı olmaktan ziyade, bedendeki toksisitenin ana kaynağına dönüşür; vücutta fonksiyon bozukluğu görülür. Bu rahatsızlığın semptomlarını her organ, her sistem gösterebilir; genellikle de çoğu kişide bazı semptomları görülür. Sonuç olarak; bu nedenle ana akım tıp için hastayı derine inip iyice anlama ve yardım etme açısından GAPS hastaları en zorlularıdır.

GAPS tedavisini, hasta bir bağırsak yerine, yeniden sağlıklı bir bağırsak dokusu oluşturmak olarak tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle GAPS, toksin üreten, vücudu zehirleyen bir organa dönüşen hastalanmış bağırsak dokusunu, vücudu besleyen bir organa dönüştürmektir.