Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 21.07.2017

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.AY YILDIZÇELİK
E-posta : gssgm_idb@sgk.gov.tr
Tlf:(312) 2078642
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

21.07.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA DUYURU

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 08.06.2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 3 üncü ve 4 üncü maddede yer alan kararı gereği Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 24.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar

Belge 1:duyuru_21072017.pdf (273.9 KB)
Belge 2:ek_21072017.xlsx (54.5 KB)

Kaynak : http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_21072017