Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/7 13.02.2019

image

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve ve Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler
ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 14.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
  5. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/H) eklenen ilaçlar

Belge: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019 7.pdf (435.0 KB)

Ek: Ek_13022019.xlsx (58.8 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_13022019