Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2019/6 06.02.2019

image

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve ve Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.2 nci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler
ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 07.02.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
  5. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabına dahil edilen ilaçlar
  6. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) bant hesabından çıkarılan ilaçlar

Belge: Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru.pdf (435.2 KB)

Ek: EK__06022019.xlsx (210.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_06022019