Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi 2020 Yılı Diyaliz Eğitim Programı 27.11.2019

image

Belge: Duyuru.docx (14.7 KB)

Kaynak: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,58956/baskent-universitesi-istanbul-saglik-uygulama-ve-arastirma-merkezi-hastanesi-diyaliz-egitim-merkezi-2020-yili-diyaliz-egitim-programi.html