Basın Duyurusu 07.09.2012

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

BASIN DUYURU

Faks : 0 ( 312 ) 207 81 53
e-posta: basin@sgk.gov.tr

07/09/2012

Bazı basın yayın organlarında “Ya ilacından vazgeç ya da farkını öde” “SGK’dan
Pahalı İlaca Fark” “Ucuz İlaca Yönlendirme” başlıklarıyla verilen haberler üzerine
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

Önümüzdeki yıllara ilişkin olarak ilaç bütçesinin ne olacağına dair pek çok farklı
senaryo gerek Kurumumuzca gerekse de diğer paydaşlar tarafından çalışılmaktadır. Örnek
olması bakımından 10’dan fazla senaryo EKK “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” gündeminin
görüşülmesi öncesinde Kurumların sunumlarında yer almış ise de bu konular gündeme
alınmamış ve herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla buna ilişkin bir karar
alınmamıştır.

2012 yılı sonrasına ait ilaç global bütçe uygulaması, kamu tarafından oluşturulacak bir
komisyon ile ilaç endüstrisi arasında yapılacak görüşmelerle her türlü detay tartışılarak ele
alınacaktır.
İlaç global bütçe uygulamalarında fiyat indirimleri ve kurum iskontosunun artırılması
dışında hangi yöntemlerin uygulanabileceği hususu ilaç sektörünün de talebi olup, uzun
süreden beri gerek sektör tarafından gerekse de Kurumca bu yönde teknik çalışmaları
yapılmaktadır. Hazırlanan senaryo ve dünya uygulamalarına dair örnekler yine aynı şekilde
sunumlarda yer almakla birlikte yurt dışı uygulamalarının tanıtımından ibaret olup gündeme
alınmamıştır.

Haberlerin içeriğinde yer alan “iç referans fiyat” uygulaması SSK döneminden beri
eşdeğer ilaç uygulaması olarak ülkemizde yer almaktadır. Diğer taraftan yine haberlerde yer
aldığı şekliyle, başta Almanya, Kanada gibi ülkeler olmak üzere pek çok dünya ülkesinde,
ülkemizde uygulanan şeklinden daha geniş bir biçimde uygulamalar mevcuttur. Bu uygulama
dünya örneklerinde vatandaş katkısını artırmayı değil aynı tedaviler için aynı maliyetleri
ödemeyi amaçlamaktadır. “Hacim-Fiyat Anlaşmaları” ya da “Nakit Ödeme” uygulamaları ise
endüstri talepleri olarak tartışılmaktadır.

Tüm bu modeller dünya uygulamaları örneklerinden araştırılmakta, bir kısmının ülke
uygulamasına dönüşmesi halinde simülasyonları yapılmakta ve senaryolar üretilmektedir.
Söz konusu alternatif modeller ve senaryo çalışmaları gerek SGK, gerek sektör ve gerekse de
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından araştırılmakta, tartışılmakta ve birlikte çalışılmaktadır.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki; eşdeğer ilaçlara Kurumca ödenecek azami fiyat ile aynı etken maddeli daha
yüksek fiyatlı ilaçlar arasında oluşacak farkın, hastalar tarafından karşılanacağı hükmü
bulunmaktadır. Bu hüküm belirtilen tarihten beri tüm sigortalılar için yürürlükte olup halen
“eşdeğer grubundaki en ucuz fiyatın %10 fazlasına kadar ödeneceği” şeklinde
uygulanmaktadır. Ayrıca sözü edilen eşdeğer ilaçlara azami fiyat ödeme uygulaması
devredilen sosyal güvenlik kurumlarınca bu tarihten önce de farklı şekillerde
uygulanmaktaydı.

Haberde sözü edilen husus; eşdeğer uygulaması konusunda diğer dünya ülkelerindeki
farklı uygulama modellerinin sunulması ile ilgilidir. Yoksa Kurumumuz uygulamaları
arasında vatandaşları ilaçlarından vazgeçirmeye yönelik bir uygulama bulunmamaktadır.
Tüm bu senaryoların Türkiye’de uygulanmasına karar verilmiş gibi gösterilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

Belge: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı basın duyurusu.pdf (73.8 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/duyurular/basin_duyurusu_7_eylul_2012