Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi 2020 Yılı Diyaliz Eğitim ve Resertifikasyon Sınav Programı 29.11.2019

image

Belge: Duyuru.docx (15.5 KB)

Kaynak: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,59067/ankara-universitesi-tip-fakultesi-hastanesi-diyaliz-egitim-merkezi-2020-yili-diyaliz-egitim-ve-resertifikasyon-sinav-programi.html