2021 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 12.01.2021

2021 yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıda yer alan Tebliğleri EK’te bilgilerinize sunarız.

• İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/1)

• “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/9)

• Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)

• Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/12)

• Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/15)

Sayı 2021-20EK5 2021-15 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği.docx (26.2 KB)

Sayı 2021-20EK1 2021-1 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği.docx (28.9 KB)

Sayı 2021-20EK2 2021-9 CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği.docx|attachment (26.5 KB)

Sayı 2021-20EK3 2021-11 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği.docx (25.5 KB)

Sayı 2021-20EK4 2021-12 Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği.docx (25.7 KB)