2020/6 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 13.11.2020

Sayın Üyemiz,

BÖLÜM : 7 PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ

FASIL : 39 Plastikler Ve Mamulleri

3907.69.00.00.00 GTİP Poli(etilen tereftalat) :Hakkında

Resmi Gazetede 13.11.2020 tarihinde 2020/6 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin tebliğ yayımlanmıştır.Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 11/6/2020 tarihli ve 31152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir. Detayları EK te bulabilirsiniz.

2020-6 İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ RG 13.11.2020.docx (21.9 KB)

POLİETİLEN TEREFTALAT CİPS İTH.İLŞ.SORUŞT.ÖZET SONUÇ RAPORU_.pdf (896 KB)