2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Ödenekleri Dağılımı

Ads%C4%B1z

Bakanlığımız 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Ödeneklerinin Dağılımını Gösteren Detay Listesi ektedir.

Belge: 02032018__2018_yatirim_programı.xlsx (340.7 KB)

Kaynak: Bakanlığımız 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Ödeneklerinin Dağılımını Gösteren Detay Listesi ektedir.