Yerlileştirme Programı Desteklenecek Ürün Listesi Görüş Talebi 2019/71 27.03.2019

Sayı: 2019/71
Tarih: 27.03.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

İstanbul Sanayi Odasının 11.03.2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Fatif Kacır’ı katılımı ile yaptığı toplantıda “Uçtan Uca Yerlileştirme Programı”nı ele alınmıştır.

Söz konusu program kapsamında yerli üretimi desteklenecek öncelikli ürünlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütülmektedir.

Ekte sunulan listede Bakanlık tarafından bu kapsamda oluşturulan komitenize yönelik orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler yer almaktadır.

Listede yer alan ürünlerin; yurt içinde ve dünyadaki talep yapısı, ihracat potansiyeli, yerli üretim kabiliyetlerimiz, yerli katma değer potansiyeli gibi parametreler ışığında değerlendirilmesi beklenmektedir.

İlgili ürün listesi ile ilgili sektör görüşü, teşvik mekanizmalarının oluşturulması açısından kritik öneme sahiptir.

Destek programı kapsamına alınması hedeflenen ve ilişikte sunulan ürün listesine ilave edilmesi önerdiğiniz ürünler var ise tablodaki tüm bilgileri doldurarak, gerekçesi ile birlikte ekli tablonun altına yazarak 02.04.2019 Salı mesai bitimine kadar tumdef@tumdef.org adresine göndermenizi rica ederiz.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: ekurunlistesicalismatablosu.xlsx (13.4 KB)