Yerli Malı Tebliği Hakkında 17.07.2020

Sayın Üyemiz,

Sanayi Bakanlığın’dan gelen duyuruya göre;

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereği orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri ve yazılım ürünleri arasından belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan yapım işlerinde kullanılacak makine-malzeme ve ekipmanın yerli malı olması konusu ilgili maddenin (d) fıkrası ile düzenlemiştir.

Kanunun 63’üncü maddesinin (e) bendine istinaden, Bakanlığımızca SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği hazırlanmış ve 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yerli malı uygulamasının takibi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte olup bu çerçevede uygulamaya ilişkin varsa ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine ilişkin görüş ve önerilerinizin 20/07/2020 tarihi Pazartesiye kadar egeder@egeder.org.tr ve tümdef@tumdef.org adreslerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Saygılarımızla.

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği