Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarı Hakkında. 18.12.2017

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul 3 No lu Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı’nın 02.11.2017 tarihli belgesi ile yetkilendirilmiştir.

Kurumlar arası protokollerin yapılmasını takiben, numune kabulü yapılabilecektir. Protokollerin yapılabilmesi için numune gönderecek kurumların, laboratuvarla iletişim kurması gerekmektedir.​

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3 NO’LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Doğrulama Laboratuvarında Çalışılacak Parametreler

 1. Amfetamin

 2. Metamfetamin

 3. MDMA

 4. MDA

 5. MDEA

 6. Kokain

 7. Benzoilekgonin

 8. Kodein

 9. Morfin

 10. Hidrokodon

 11. Hidromorfon

 12. Oksikodon

 13. Oksimorfon

 14. 6-monoasetilmorfin

 15. Fentanil

 16. Norfentanil

 17. Meperidin

 18. Metadon

 19. EDDP

 20. MPDV

 21. Mefedron

 22. Okzazepam

 23. Diazepam

 24. Nordiazepam

 25. Temazepam

 26. Alprazolam

 27. Triazolam

 28. Flurazepam

 29. Flunitrazepam

 30. 7-Aminoflunitrazepam

 31. Klonazepam

 32. Bromazepam

 33. Lorazepam

 34. Midazolam

 35. Fenobarbital

 36. Pentobarbital

 37. Imipramin

 38. Klorpromazin

 39. Metilfenidat

 40. Ketamin

 41. Metakualon

 42. Fensiklidin

 43. LSD

 44. 2-okzo-3-hidroksi-LSD

 45. Delta-9 THC -Tetrahidrokannabinol

 46. Delta-9 THC karboksilik asit

 47. Kannabidiol

 48. JWH-018

 49. JWH-018 N-(2-hidroksipentil)

 50. JWH-018 N-(3-hidroksipentill)

 51. JWH-019

 52. JWH 073

 53. JWH-073 N-(3-hidroksibutil))

 54. JWH-073 N-(2-hidroksibutil)

 55. JWH-081

 56. JWH 200

 57. JWH-250

 58. AB-FUBINACA

 59. AB-PINACA

 60. AKB-48-APINACA

 61. 5F-AB-PINACA

 62. AM-2201

 63. RCS-4

 64. UR-144

 65. UR-144 N-(Pentanoik Asit)

 66. UR-144 N-(5-hidroksipentil)

 67. XLR-11 (5 fluoro- UR144)

Belge: Yasadisi_madde_analizi_dogrulama_laboratuvari_calisilan_parametreler_listesi.pdf (337.9 KB)

Kaynak: http://www.thsk.gov.tr/guncel/duyurular/296-duyurular/yasadisi-ve-kotuye-kullanilan-ilac-ve-madde-analizi-yapan-dogrulama-laboratuvari-hakkinda.html