Yaban Mersini Beyin Fonksiyonlarını Geliştiriyor

f0c3c-yaban-mersini-beyin-fonksiyonlarc4b1nc4b1n-c4b0yilec59fmesine-yardc4b1mcc4b1-oluyor

University of Exeter’den bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaya göre, konsantre yaban mersini suyunun içilmesi, yaşlı insanlarda beyin fonksiyonlarının işlevini arttırıyor. 1 Mart 2017 tarihinde Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism dergisinde yayımlanmış olan bir çalışmada, 65 ile 77 yaş arasında olan ve her gün konsantre yaban mersini suyu içmiş olan sağlıklı bireylerin bilişsel fonksiyonlarında ve beyine giden kan akışlarında önemli bir iyileşme gözlemlendi. Ayrıca, işler belleklerin gelişimini desteklediği yönünde sağlam delillere ulaşılmıştır.
Yaban mersini anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip flavonoid açısından son derece zengin bir besindir. Flavonoidler, bitkilerde son derece bol miktarda bulunur ve bu etkilere sebep olan önemli bileşenlerden oluşmaktadırlar. Exeter Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Joanna Bowtell, ‘’Bilişsel işlev yaş ilerledikçe azalmaya eğilim gösterir ama önceki araştırmalar, bilişsel işlevin sağlıklı ve yaşlı yetişkinlerde bitki esaslı gıdaların ağırlıkta olduğu bir diyet ile korunduğunu göstermiştir.’’ diye eklemiştir. Bu çalışmada yalnızca 12 haftalık bir zaman bilimi içerisinde her gün 30 mililitre konsantre yaban mersini suyu tüketildiğinde; beyin hareketliliği, beyin kan akımı ve çalışma hafızasının bazı yönlerinin sağlıklı yaşlı yetişkinlerden oluşmakta olan bu grupta iyileştiği gösterilmiştir.
Çalışmaya katılmış olan sağlıklı 26 kişiden 12’sine, günde 1 defa 230 gram yaban mersini eşdeğerinde konsantre yaban mersini suyu verilmiştir. Buna karşılık kalan diğer 14 kişi plasebo almıştır. 12 haftalık periyodun hem öncesinde hem de sonrasında katılımcılar bir dizi bilişsel test gerçekleştirirken, bir MRI tarayıcısı ile beyin işlevleri izlenilmiş ve beyne giden kan akımları ölçülmüştür. Plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, yaban mersini desteği alanların testler ile ilgili olan beyin bölgelerindeki faaliyette belirgin bir şekilde artış göstermiştir.
Çalışmaya, günde beşten daha fazla sebze ve meyve tükettiğini söylemiş olan kişiler dahil edilmemiş ve tüm katılımcılardan normal beslenme düzenlerine sadık kalmaları istenmiştir. Daha önce yapılmış olan araştırmalar, Demans tehlikesinin sebze ve meyve alımının daha yüksek olması ile azaldığını ve bilişsel işlevin sağlıklı yaşlı bir yetişkinde bitki temelli gıdalardaki zengin bir diyet ile daha iyi korunduğunu göstermiştir.