Venezuela İlaç ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında 2019/42 27.02.2019

Sayı: 2019/42
Tarih: 27.02.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

Dışişleri Bakanlığı’ndan Federasyonumuza gelen yazıya göre; Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela Sağlık Bakanlığının 11 şubat 2019 tarihinde düzenlenen görüşmelerinde Venezuela’daki iş yapmak isteyen şirketlerimizin kendilerine iletilmesini müteakip olası işbirliği seçeneklerini ele alabileceklerini dile getirilmiş ve 6 aylık ihtiyaca binaen hazırlamış oldukları acil ilaç ve tıbbi cihaz listesi de Bakanlığa ulaştırılmıştır. Bu bağlamda ,bilgilerinizi ve yazımız ekinde yer alan listedeki acil tıbbi cihazların, ilgili sektörlerinden bağış yolu ile temin edilip edilemeyeceği bilgisinin veya kar amacı güdülmeksizin insani yardım amaçlı verilebilecek en uygun fiyat ve miktarının bakanlığa iletilmek üzere federasyonumuza haber@tumdef.org bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter