Ürün Tanıtım Temsilcisi Adaylarının Dikkatine 18.11.2019

2052193-1920x1080-Ge6Z_cover

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin;

10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında “Ürün tanıtım temsilcileri 1/1/2019 tarihine kadar, Kurumca verilen yeterlilik belgesini almak zorundadırlar. Bu tarihten önce yapılan sınav sonrasında yeterlilik belgesi almaya hak kazanan ve en az lise mezunu olanlara Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir. Ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki beş yıl içerisinde fiilen iki yıl ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmış olanlarda lise mezunu olma şartı aranmaz” hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmelikte 16/11/2019 tarihli ve 30950 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik ile geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasına Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında olup da yeterlilik belgesi almamış kişilerden lise mezunu olanlar veya lise mezunu olmadığı halde 3/7/2015 tarihinden önceki beş yıl içerisinde fiilen iki yıl ürün tanıtım temsilcisi olarak çalışmış olanlar ile 1/1/2019 tarihinden itibaren liseden mezun olanlara, 1/4/2020 tarihinden önce yeterlilik belgesi almaya hak kazanmaları durumunda Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükmü ilave edilmiştir.

İlgili Yönetmelik kapsamında olanlardan Yönetmelikte belirtilen süre dâhilinde yeterlilik belgesi eğitimini başarı ile tamamlayıp sonrasında yapılan ürün tanıtım temsilcisi (ÜTT) yeterlilik belgesi sınavında başarılı olanlar, ÜTT yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış olup bu durumdaki ÜTT adaylarına yeterlilik belgesinin düzenlenmesi için Kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/urun-tanitim-temsilcisi-adaylarinin-dikkatine-18112019133359