Ürün Takip Sistemi UTS-v7.26.0 Sürümü Yayınlandı 04.09.2019

Sayın Üyemiz,

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.26.0 Sürümü Yayınlanarak aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri

· Kayıtlı Nanomateryaller için karar üstüne karar verilebilmesi sağlandı.

· Belgelere Üst Makam Onay Revizyon verilebilmesi sağlandı.

· Cihazlara Üst Makam Onay Revizyon verilebilmesi sağlandı.

· KZM- Kozmetik Firması kaydı sonrasında ekrana gelen uyarı yazısı güncellendi.

· D Grubu SUT Eşleşmesi kaldırıldı.

· UH – Sistemde bir ürüne ait tekil ürün olup olmadığının kontrol edilebilirliği sağlanarak Ürün Yönetimi tarafına bildirildi.

· UH – Eczanelerin stok bildirimi yapabildiği ekranlar diğer firmalardan ayrılarak, üretici/ithalatçının belirlediği ürün bilgileri için stok bildirimi yapılabilirliği sağlandı.

· KZM – Kozmetik Ürün güncelleme ile formülasyon bilgisinin güncellenmesi sağlandı. TITCK ve UZEM Kozmetik Ürün Listele / Detay görüntüleme sayfalarında bu güncellemelerin gösterilmesi sağlandı.

· KZM – Kozmetik Ürünler için reddet işlevi geliştirildi.

İyileştirmeler

· EC Sertifikası iptal/askıya alma/süresi dolma nedenleriyle reddedilen belgelerin ekran üzerinde farklı bir renkle gösterilmesi sağlandı.

· Serbest Satış Sertifikası İstatistik Raporlamada ödemesi yapılmış ama sonlandırılmamış olan sertifikaların da gönderilmesi sağlandı.

· UH – Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle üretim/ithalat/stok bildirimlerinin yapılması engellendi.

· UH – SGK Rest servisleri SystemTokenOnly şeklinde işaretlenerek Rest servislerin güvenliği arttırıldı.

· UH – Alma bildirimleri için bildirim sorgulama servisinin sonuç alanına verme bildirim id eklendi.

· UH – Kurum seç ekranına ÇKYS kurum numarası ile sorgulama filtresi eklendi.

· UH – MEDULA eczane servislerinin cevap veri alanlarına adet bilgisi eklendi ve tarihteki saat ayrıntısı kaldırıldı.

· Altyapı – Abstract sınıftan gelen methodların kullanılabilmesi için oluşturulan boş daolar yerine commonDao oluşturularak kod kalitesi arttırıldı.

· DI – Sistemde tanımlı olan dosyalar ile dosya sunucusunda bulunan dosyalar arasında bulunan senkronizasyon problemini tespit etmek için ilgili job tanımlandı.

· DI – Batch’in çalışmadığı durumlarda mail atan taskın sadece ürün ortamında çalışması sağlandı.

· KOZ – Başvuru geri çekme işleminden sonra incelemeye tekrar gönderildiğinde önceki inceleyen kişinin otomatik atanması sağlandı.

· KOZ – Bilgi bankası kozmetik tarafı sorgu kriterleri düzenlendi.

· KOZ – Kozmetik ürün listele ekranlarında Kayıt No bilgisi eklendi.

· TC – Serbest Satış Sertifikasının başvurudaki ürün listesindeki sıraya göre düzenlenmesi sağlandı.

· KZM – Firmalara kozmetik ürün güncelleme bildirimi yaparken güncelleme açıklaması girmelerinin zorunlu tutulması sağlandı.

Giderilen Hatalar

· ‘Bakıma tabii mi’ alanı ‘EVET’ olan ancak bakım periyodu ‘null’ olan ürünlerin ‘Bakım Periyodu’ alanı ’12’ olarak güncellendi.

· Nanomateryal Başvurularında ‘Üzerime Al’ butonu tıklanıldığı zaman oluşan hatanın giderildi.

· İstemci – Kayıtlı kullanıcının e-posta adresi doğrulanmamış ise doğrulama ekranı atlanabilmekteydi. Doğrulanmamış e-postaya sahip kullanıcıların bu ekranı atlaması engellendi.

· Altyapı – İç içe çağrılan servislerde en içteki serviste oluşturulan tüm hata kodlarının client’a kadar korunarak iletilmesi sağlandı, böylelikle hata takibi kolaylaştırıldı.

· DI – Çalışmayan görevleri yeniden başlatmak istediğimizde görev ile ilgili olan dosyalar silindiği için görev yeniden başlatılamamaktaydı. Doğru bir şekilde çalışmayan joblar ile ilgili dosyaların silinmesinin önüne geçerek bu problem giderildi.

· UH – Tablolardan stok tarihi alanı silindi.

· PGD – Kozmetik ve tıbbi cihaz denetim dosyası detayı açarken oluşan sunucu hatası düzeltildi.

Diğer (Türü “Task” Olan İşler)

· TİTCK yetkilileri tarafından istenen talepler gerçekleştirildi.

· Test ortamına 11 adet Deneme eczane firması eklendi.

· UH – Test ortamına eklenen eczane otomasyon firmaları için sistem tokenları tanımlandı ve verme bildirimleri yapıldı.

· UH – Web servis tanımları dokümanı güncellendi.

· UH – Üretici/İthalatçı firmalar tarafından gönderilen stok yapılabilir tekil ürün bilgileri sisteme aktarıldı. Sisteme aktarılıp üretim/son kullanma tarihlerinde sorun yaşanan durumlar için güncelleme scriptleri yazıldı.

· UH – Altyapısal iyileştirmeler yapıldı. (Yedekleme aracı ile ilgili geliştirmeler yapıldı.)

· UH – TİTCK tarafından istenen istatistiki bilgiler için spark jobları yazılarak çalıştırıldı.

· Altyapı – Projede kullanılan framework ve library sürümleri son versiyonlarına yükseltildi(Hibernate v5.4.2, Spring 5.1.6, c3p0 0.9.5.4, ojdbc8)

· Yeni bir Base.xml hazırlanarak geliştirme ortamı performansı iyileştirildi.

· Konfigürasyon – Uygulama sunucusu(Tomcat) son versiyonuna yükseltildi(9.0.22)

Bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği
Tel: 0232 262 15 18
Faks: 0232 262 61 67
e-mail: info@egemedicalder.com