Ürün Takip Sistemi UTS-v7.20.0 Sürümü Yayınlandı 2019/34 08.02.2019


(Celil Çağlar ÖZLÜ) #1

Sayı: 2019/34
Tarih: 08.02.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

Ürün Takip Sistemi UTS-v7.20.0 sürümü 7 Şubat 2019 tarihi itibarıyla gerçek ortamda yayınlanmıştır.

Yeni Eklenen Özellikler

· İmal tıbbi cihazlarda kullanılan barkodların aynı anda tek bir firmada kayıtlı durumda bulunmasına yönelik kontroller eklendi.

· Ismarlama tıbbi cihazlar için de bayilik verilebilmesi sağlandı.

· 93/42/EEC ve imal ısmarlama tıbbi cihazların başvuru ile ÜTS’ye bildirilmesi sağlandı.

· Belge başvurularında toplam 10 adet belgeye izin verilmesi sağlandı.

· Piyasaya arz bilgisini aktifleştirme/pasifleştirme işlevleri kaldırılarak piyasaya arz bilgisini ekleme/silme işlevleri eklendi.

· İhracat sertifikasındaki format değişiklikleri yansıtıldı. İhracat sertifikası başvuruları “Sadece İhraç Amaçlı Kozmetik Ürünler” ve “Türkiye’de Satılan Ürünler” şeklinde ikiye ayrıldı.

· Saha güvenlik bildirimlerinin internet sitesinde yayınlanması sağlandı.

İyileştirmeler

· Firma seçimi ile sistem mesajı ve duyuru gönderilebilmesi sağlandı.

· Serbest satış sertifikasına sorumlu ataması yapıldığında sorumlu kullanıcının görevlerim ekranına bu işin düşmesi sağlandı.

· Kozmetik ürün başvurusu ile ilgili inceleme başlamamışsa başvurunun geri çekilebilmesi sağlandı.

· Kozmetik ürün güncelleme başvuruları listeleme sayfasına “İnceleyen” sütunu eklendi ve bu alana göre sıralama yapılması sağlandı.

· Kozmetik başvuruları listele sayfalarına “İnceleyen” alanına göre filtre eklendi.

· Gönüllü geri çekme ekleme ekranında lot numarası seçme işlemi basitleştirildi.

· SGDF raporunun eklenmesi sırasında bildirim dokümanı yüklenmesi ile ilgili yeni alanlar eklendi.

Giderilen Hatalar

· Belge başvurusu oluşturulurken imzalama adımında “Vazgeç” düğmesine basıldığında alınan hata düzeltildi.

· Ismarlama üretilen tıbbi cihaz ekranında ikincil ürün numarası ile ilgili bir hata düzeltildi.

· Kozmetik uyarı ve denetim dosyasına eklenmiş kayıtsız kozmetik ürünün güncellenmesi sırasında menşei ülke alanının tamamen temizlendiğinde alınan hata düzeltildi.

· SGDF raporu listeleme ekranında kayıt no alanına alfanümerik değerler girilmesi ile ilgili alınan hata düzeltildi.

Saygılarımla

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter