Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi

Ürün Takip Sistemi Projesi vatandaş odaklı hizmetler sunan ve yüzbinlerce kullanıcılı bir e-devlet uygulamasıdır. Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Amacı

Hasta güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak

Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı İdare’nin hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak

Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak

Kazanımlar

Mevcut envanter üzerinden Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılarak ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi ve ürünlerin transfer edilmesi işlemlerinde kolaylık sağlanması

Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi

Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağrılması

Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve hareketleri denetim altına alınacak

Ülke genelinde talep ve tüketim düzeyleri izlenebilecek

Marka güvenliği teminat altına alınacak

Bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari haklar korunacak

Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabeti önlenecek

Ürün Takip Sistemi (ÜTS): http://uts.saglik.gov.tr/

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Giriş Sayfası: https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/