Türkiye'de Medikal Sektörü Ne Durumda?

medikal-2

Medikal sektörü denilince akla tıbbi cihazlar sektörü gelmektedir. Türkiye’de ise tıbbi cihazlar sektörü oldukça fazla ürün çeşidi ve teknolojiyi içerir. Sektördeki bu ürünlere baktığımızda geleneksel ürün olarak bandaj ve enjektörü ileri teknoloji olarak gösterebileciğimiz nanoteknoloji ve hücre mühendisliği ürünlerini içine alır. Bu tıbbi cihaz ürünleri sayesinde hastaneler genel olarak tenoloji ürünlerini en yoğun olarak kullanan yerler haline gelmişlerdir.

Tıbbi cihazlar ve tıbbi teknolji insanları ilgilendiren hastalıkların teşhis edilmesinde tedavi edilmesinde iyileştirilmesinde sorunun ne olduğunun bulunmasına yardımcı olunmasında oldukça işi yaramışlar. Ve tabi tıbbi cihaz sektörü diğer bilgisayar elektrik- elektronik kimya matalürji makine Mühendisliği gibi alanlardaki yeniliklerden çok çabuk etkilenen ve bu sektörlerde uygulama alanı bulabilen bir sektör olmuştur.

Tıbbi cihazlar yönetmeliğine göre bu cihazlar insan üzerinde kullanılırken hastalığın yaralanmanın sakatlanmanın anotomik ve fizyolojik bir işlevin geliştirilmesi tanısı tedavisi araştırılması hafifletilmesi giderilmesi veya başka bir şeyle değiştirilmesi amacıyla kullanılır. Sağlık sektörü içerisinde medikal sektörü ilaç sektörü ile birlikte büyük yer kaplar. Tıbbi cihazlar sektörü sağlık hizmetlerinin sunulmasında sürekli ve düzenli bir şekilde artmaktadır. Ülkemiz tıbbi aletler sektörü için yeterli bir üretim araştırma kullanma düzeyine ve sürekliliğine ulaşamamıştır. Medikal sektörde özellikle son zamanlarda teknolojik ürünlere tıbbi cihazlara yatırım yapılmış ama bu da çok az bir düzeyle sınırlı kalmıştır. Ülkemizde bu sektör için yatırım ve gelişmeler Ar-Ge temelli olmaktan ziyade daha çok montaja ve düşük teknoloji ürünleri içeren ürünlere yatırım meyili vardır. Medikal sektörü potansiyeli üretim ve kapasite hacmi firma sayısı ürettiği yeni ürün sayısı bakımından gelişen ve büyüyen bir sektördür. Ülkemizde üretilen başlıca ürünler olarak sıralayabileceğimiz sedyeler hastane yatakları ameliyathane masaları şırınga ve iğneler ameliyahane lambaları jinekolojik masalar cerrahi aspiratörler anestezi ve oksijen verme cihazları kan verme ürünleri hasta başı monitörleri ameliyat eldivenleri ameliyat ipliği kan verme koltukları kan saklama dolapları vs. vardır.

Türkiye de medikal sektörü için tıbbi malzeme üretiminde İstanbul Ankara İzmir ve özellikle cerrahi el aletleri üretimi noktasında Samsun önemli bir yeri vardır. Türkiye de tıbbi cihazlar alt sektöründe 1087 tane üretici firma 1841 tane ithalatçı firma bulunmaktadır. Türkiye medikal sektöründe dünya ölçeğinde 1919,8 milyon dolar ile 19 uncu sırada yer almaktadır. Dünyadaki medikal sanayi sektörü içindeki payı ise % 0,74 tür. Trükiye nin medikal sektördeki dış ticareti daha çok ithalat eğilimli olmuş ihracat oranı ise hep ithalat oranın altında kalmıştır.

Ülkemiz tıbbi cihazlar sektörü dış ticaretinde 268 ihracat oranıyla % 0.1 2216 % 0.9 ithalat oranına sahip olmuştur. Küresel ekonomik krizin sektör ihracatı üzerinde etkileri dünya geneline göre ülkemizde daha az hissedilse de küresel kriz sonrası yıllarda Türkiye tıbbi cihazlar sektör ihracatında önemli artışların gerçekleştiği dikkati çekmektedir. Türkiye medikal sektörüne yönelik 2008 ve 2012 yılları aslında ihracat yapılan ülkeler Almanya, Fransa , Azerbaycan gelir. Bu ülkelere toplam 65.8 milyon dolar ihracat yapılmış bu da toplam sektör ihracatının % 23 .0 ının oluşturur. Türkiye nin tıbbi cihazlar sektörü ihracatı içerisinde yeni gelişen pazar açısından ikinci grubu komşu ve Arap ülkeleridir. Medikal sektöründe ülkemizde 2008 de 2.0 milyar dolar olan ithalat oranı 2008 ve 2012 yılları arasında % 11.2 artış yaparak 2012 senesinde 2.2 milyar dolara yükselmiştir. Küresel ekonomik krizin etkileri medikal sektöründeki ithalat üzerinde etkileri olmuş ve 2009 yılı ithalatı bir önceki yıla göre % 18.1 azalış kaydetmiştir. Ayrıca Türkiye medikal sektörde ithalat oranının hakimiyetini azaltmak için sağlık hizmetini özel sektöre gördürüyor.