Türk Standardları'nın 2018 Yılı Sistematik Gözden Geçirilmesi

Uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardlar; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirilmektedir. Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2014 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışma başlatılmıştır. Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işlemi, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi vardır.

Bu bilgiler ışığında, konunuz ile ilgili sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standardları listesi ve bu standardların tarafınızdan gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken “sistematik gözden geçirme oy formu” aşağıdaki linkte verilmiştir. Söz konusu oy formunun listedeki faaliyet alanınız ile ilgili her standard için ayrı ayrı doldurularak görüşlerinizin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması hususunu arz ederiz.

Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişmek için https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632 tıklayınız.

Eğer link çalışmıyor ise internet tarayıcınıza aşağıdaki adresi yazarak Sistematik gözden geçirme kapsamındaki standardlara erişebilirsiniz:

https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2252&ParentID=4632