Tüp Bebek İle İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

tu%CC%88p-bebek-s%CC%A7artlar%C4%B1

Soru:

Eşim SSK’ lı olarak çalışmakta ve ben ev hanımıyım. Bu tedaviden ben faydalanabilir miyim? Tüp bebek tedavisi hakkında bilgi almak istiyorum .Bu tedavide kullanılan ilaçların SGK yüzde kaçını karşılamakta ve tüp bebek fiyatını öğrenebilir miyim?

Cevap:

Başvuru sahibi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tüp bebek tedavisinden faydalanabilir. Ancak bunun belli koşulları vardır öncelikle; kadının 23 yaşından büyük 40 yaşından küçük olması, sağlık kurulu raporu, sigortalı eşinin en az 5 yıllık sigortasının olması ve 900 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi katılım payı olarak ilk deneme için verilen hizmetin %30 işlemi yapan tüp bebek merkezince sigortalıdan tahsil edilir. İkinci denemede ise bu oran % 25 olarak tahsil edilir.

Soru:

Tüp bebek tedavisi için hastanede transfer işlemi gerçekleşmedi bu yüzden dolayı tüp bebek hakkının ölüp ölmediğini öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Tüp bebek tedavisine başlanan hastaya embriyo transfer işleminin yapılamaması durumunda söz konusu işlemler deneme sayısına dahil edilmediğinden kişinin tüp bebek hakkı bitmemektedir.

Soru:

Emekli Sandıgı çalışanıyım. Oğlum kml kronik lösemi olarak geçiyor. Tedavisi için ilik nakli isteniliyor. Biz uyumlu kardeş olsun diye tüp bebek istiyoruz SGK bunu karşılıyor mu?Yapılan hizmet tek bir hastanede diye duydum bu dogru mu? Uyumlu bir bebek olsun diye tüp bebek istiyoruz. Bu tedaviyi Özel bir hastane yapıyormuş. Bu konuda bilgi istiyoruz

Cevap:

Sut 4.5.4.k.3 maddesi esaslarınca ilik nakli vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisi bedeli kurumca karşılanmaktadır.

Soru:

Kişi tüp bebek tedavisi için müracaat etti. Aşılama için ayrı tüp bebek için ayrı hakkımız mı var? Ya da iki defa aşılama yapıldığı için bir daha yararlanamaz mıyız?

Cevap:

Intra Uterin Inseminasyon (aşılama) en fazla 2 deneme il sınırlıdır. IVF Tüp bebek tedavisi de 2 kezle sınırlı olup birbirlerinden ayrı yöntemlerle yapılan tedavilerdir. Bu tedaviler birbirlerinin deneme sayısından bağımsızdırlar.

Soru:

39 yaşında evlendim. 40 yaşından gün alıyorum. SSK ya 500 günden fazla prim ödendi neden 40 yaşında karşılanmadı; fakat 1 senelik evliyim farklı bir uygulama yapılmıyor mu? Tüp bebek konusunda ne yapabilirim? Bunca yıl çalıştım neden yaş sınırı var neden yaşımdan dolayı yararlanamıyorum mağdurum kanunun değişmesini istiyorum.

Cevap:

5510 sayılı kanunda yaş sınırı olduğundan dolayı mevcut durumda başvuru sahibi için kurumca tüp bebek tedavisinin ödenmesi mümkün görülmemektedir. Kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

Soru:

3.5 yıllık evliyim.tüp bebek tedavisinde 2 kez deneme yapıldı. Başarısız denemedeyiz. Ben SSK’lıyım. Özel Hastaneden tüp bebek için rapor aldık. 100 TL verdik. 1.tüp bebek için:1.500 tl 2.için:1.700 indirimli olarak verdik. Hastanede 3.500 tl istenildi. Bu miktarlar dogru mu? Detaylı bilgi istiyorum. 6 yıldır SSK çalışanıyım.

Cevap:

5510 sayılı Kanun ve SUT gereği Kurumumuzca tüp bebek tedavisinde en fazla 2 deneme karşılanmaktadır.

Soru:

PGT Test, Tüp Bebek ve Tüp Bebek sonrasında yapılan CVS Testi kurum karşılıyor mu? Konu hakkında bilgi almak istiyorum.

Cevap:

Tüp bebek tedavisi Kurum tarafından SUT hükümlerine göre karşılanmaktadır.

Soru:

Tüp bebek için gerekli olan 5 yıl 900 gün şartına askerlik borçlanması yapılması halinde dahil olacak mı?

Cevap:

5510 sayılı yasanın 41 maddesi gereği askerlik borçlanması genel sağlık sigortalılığı bakımından sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir.Bu çerçevede askerlik borçlanması 5 yıllık süre şartı için dikkate alınması gereken bir süredir.

Soru:

Genetik tedavisi görmekteyim. Prim plantasyon tedavisini SGK tarafından karşılanıyor mu, öğrenmek istiyorum.

Cevap:

Kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik tüp bebek tedavisinde gerekli olan preimplantasyon Genetik Tarama (PGT) bedelleri kurumca karşılanır. Bu durum dışındaki PGT bedelleri kurumca karşılanmamaktadır.

Soru:

AZOSPERMİ HASTALIĞI olan kişilerde tüp bebek için yaş şartı var mıdır? Bu hastalık olan kişilerde yaş şartı aranmadığı bilgisi aldık. Doğru mudur? Eşi tüp bebekten yararlanabilir mi?

Cevap:

Tüp bebek tedavisi için yaş açısından bayanın 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Azospermi hastalığında yaş şartı aranmaz diye bir uygulama söz konusu değildir.

Soru:

Evlatlık çocukları oldukları için tüp bebek tedavisinden yaralanamıyoruz ne yapmamız lazım yararlanmak için?

Cevap:

Tüp bebek tedavisinde çocuk durumunun; evli olmakla birlikte eşlerden her ikisinin evlat edinilmiş çocukları hariç soybağı kurulmuş sağ çocuğunun olmaması (birden fazla yapılan evliliklerde de çiftlerden her ikisinin sağ çocuk sahibi olmaması) koşulu vardır. Diğer bir ifadeyle evlat edinilmiş çocuk olması tüp bebek tedavisine engel değildir.

Soru:

Tüp bebek tedavisi için yeni anayasaya 35 yaşının altında olanlara tek embriyo yerleştiriyor mu? Özel bir hastanede yaptırdım.Embriyonun kaç tane seçimi isteğimize göre mi? Ve hastane seçimi de bize mi bağlı?

Cevap:

SUT gereği Genel Sağlık Sigortalısı veya bakmakla yükümlü olan bayanın 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından gün almamış olması şartıyla zaten tüp bebek tedavisi yapma şansı vardır.

Soru:

Tüp bebek tedavisi yaptıracağım anlaşmalı olmaya özel hastaneden sağlıktan yararlanabilir miyim? Faturalarımı SGK götürerek ücretimi alabilir miyim?

Cevap:

Kurumla sözleşmeli olmayan bir sağlık kurumunda tüp bebek tedavisi yaptırılırsa kurumca herhangi bir ödeme yapılmaz.

Soru:

Özel bir tüp bebek merkezinde çalışmaktayım. Sağlık hizmeti satın alma sözleşmesinin (SUT)7.1.1 SHS doğrudan veya sevk edilmek sureti ile başvuran hastayı SUT ta yer alan müracata ve kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile kurum mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zorundadır. Açıklamasına istinaden 11.1.2 maddesine görede her bir fiil için 10.000tl cezai işlem uygulanacaktır. Maddesi yer almaktadır. Biz kurumumuz ile SGK arasında sözleşme yaptığımızda her şartı uygun olan hastanın kuruma fatura edilmesi gerektiği bilgisini anlıyoruz. Oysaki arakadaşımızın çalıştığı bir tüp bebek merkezi bir hastanın tüm evraklarının tam olup raporla bile kliniklerine başvurulduğunda SGK fatura etme zorunluluğunun olmadığını söylüyor. Sözleşmeyi sadece tüp bebek reçeteleri resmileştirmek için kullandığını savunuyor.Bu doğru mudur doğru ise bizde sözleşme yapacağız.

Cevap:

Kurumumuz ile sözleşmeli Tüp Bebek Merkezlerince yapılan tedaviler Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.5.4.K.1 maddesinden belirtilen şartlara uygun olması durumunda Kurumumuzca karşılanmaktadır. Tüp Bebek merkezleri kendilerine baş vuran hastalardan talep ettikleri tutar Kurumumuzca belirlenen oranda ilave ücretle sınırlıdır.Tüp bebek tedavi merkezlerinin, tedavisini gerçekleştirdiği hastalar için Kuruma fatura göndermesi kendi menfaati icabı olup, mevzuata aykırı olarak bedelini hastadan almadığı sürece bu işlemin Kurumca aykırı bir yönü bulunmamaktadır.