Tüm Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesislerinin Dikkatine 25.01.2019

image

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren medikal gaz üretim ve/veya dolum tesislerine ait iş ve işlemler Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama Ve Satışını Yapan Tesisler hakkındaki Tebliğ kapsamında Kurumumuzca yürütülmektedir. Bu kapsamda İlaç Denetim Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş ve işlemlerde;

Açılış, denetim, belge düzenlenmesi vb. ücretli hizmetlerin işleme alınabilmesi,

Başvurularda zaman kaybının önlenmesi,

Başvurularda gereksiz fiziksel evrak akışının önlenmesi için,

medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisine sahip tüm firmaların https://ebs.titck.gov.tr adresinde yer alan kılavuzlar doğrultusunda firma kaydı yaptırması ve bundan sonraki başvurularını Kurum EBS sistemi üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu tesislerin Kurumumuz tarafından düzenlenmiş izin belgelerinin elektronik ortama aktarılarak güncel üretim yeri izin belgesi formatıyla uyumlu olarak güncellenmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda izin belgesi düzenlenmiş medikal gaz üretim/dolum tesislerinin şubeleri için de ayrı ayrı firma kaydının yapılması önem arz etmektedir.

Tüm medikal gaz üretim/ dolum tesislerine önemle duyurulur.

İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı"

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/tum-medikal-gaz-uretim-dolum-tesislerinin-dikkatine-25012019093755