TOBB Ukrayna pazarı konulu E-mail hk duyurudur

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından federasyonumuza iletilen E-mailde Ticaret Bakanlığı, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından Ukrayna Medikal Cihaz Sektörü Pazar Araştırması yapılmakta olduğu bildirilmiştir. Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından ihracatımız için potansiyel arz eden hedef ülke ve sektörleri kapsayan pazar araştırmaları gerçekleştirilmekte ve bu araştırmalar raporlaştırılarak sonuçları ihracatçı firmalar ile paylaşılmaktadır.

Bu çerçevede, Ukrayna medikal cihaz ve aletleri pazarının durumu, pazardaki rakiplerimiz, tüketici tercihleri, dağıtım kanalları, online satış mecraları gibi konularda güncel bilgileri ihracatçılarımıza aktarmak amacıyla Ukrayna Medikal Cihaz ve Aletleri Sektörü Pazar Araştırması gerçekleştirilmektedir. Ekte yer alan anketteki sorular ise raporun tamamlanmasında faydalanılacak konuları içermekte olup firmalarımızın cevapları ve taleplerine göre raporun son haline şekil verilecektir.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, ekte yer alan soru formunun doldurularak 27.02.2021 mesai bitimine kadar tumdef@tumdef.org adresine göndermenizi rica ederiz.

EK1 ve EK2 de Ukrayna Medikal Cihaz Sektörü Pazar Araştırması bilgilendirme ve soru formunu bulabilirsiniz. İlgilenen üyelerimizin dikkatine sunarız.

Sayı 2021-68 EK1 Ukrayna Medikal Cihaz Sektörü Pazar Araştırması.pdf (396 KB)

Sayı 2021-68 EK2 UKRAYNA Soru Formu.pdf (645 KB)