TOBB Medikal Meclis Toplantı Raporu Hakkında 19.06.2020

Sayın Üyemiz,

19 Haziran tarihinde yapılan TOBB Medikal Meclis toplantı raporu ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

ONAYLANAN Medikal Meclisi toplantı raporu.docx (740 KB)