TOBB Medikal Meclis Duyurusu Hakkında 25.06.2020

Sayın Üyemiz,

TOBB Medikal Meclisten gelen duyuru ekte bilgilerinize sunulur.

Değerli Meclis Üyeleri,

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e son kayıt süreleri Birliğimiz girişimleri sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.

Veri Sorumluları

Başlama

Tarihi

Son Tarih

UZATILAN TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

01.01.2019

30.09.2020

31.03.2021

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021

İlgili duyuru metnine aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6750/VERBIS-E-KAYIT-SURELERININ-UZATILMASI-HAKKINDA-DUYURU

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter