TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı Hakkında 12.01.2021

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16 Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği
RG. 31.12.2020/31351 4. Mükerrer
No: Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/16
Kurum: Ticaret Bakanlığı
Yürürlüğe Giriş Tarihi: 01.01.2021

Bu Tebliğin amacı, Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

Konuya ilişkin tebliğ’i EK’te bilgilerinize sunarız.

Sayı 2021-18EK TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı bilgi.pdf (217 KB)