TİTCK Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcıları İçin Duyuru 05.01.2021

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 02.08.2019 tarihinde yayımlanan “Tıbbi Cihaz Teknik Servis Sağlayıcılarının ve İlgili Teknik Personelin Kaydına İlişkin 2019/1 Sayılı Genelge Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz”, 2020/6 sayılı Genelge hükümleri kapsamında güncellenmiştir. EK’te bilgilerinize sunarız.

TIBBİ CİHAZ TEKNİK SERVİS sağ.ilgili teknik personelin kaydına 04.01.2021.pdf (4.94 MB)